Forum o zaščiti in olajševanju naložb na enotnem trgu, 28. junij 2022

sreda, 01. junij 2022


Evropska komisija 28. junija 2022 za zainteresirane deležnike in države članice EU organizira "Forum o zaščiti in olajševanju naložb na enotnem trgu".

Dogodek bo potekal v hibridni obliki. Potrebna je predhodna prijava udeležbe na tej povezavi.   

Evropska komisija bo predstavila stanje zaščite naložb na enotnem trgu EU ter obstoječa orodja in predvidene dopolnitve teh orodij, ki bodo prispevale k zaščiti in olajševanju naložb na enotnem trg po prenehanju veljavnosti dvostranskih naložbenih sporazumov med državami članicami EU.

Predlog dnevnega reda

 

Prijava udeležbe na forumu

 

Preberite tudi: 


Slovenija podpisala Sporazum o prenehanju veljavnosti bilateralnih investicijskih pogodb med državami članicami Evropske unije

Prednosti in izzivi izhodnih investicij