Globalna poraba za digitalno preobrazbo naj bi leta 2027 dosegla 3,9 trln USD

torek, 07. november 2023

Analitiki IDC napovedujejo, da bo globalna poraba za digitalno preobrazbo v prihodnjih letih močno narasla. V prihodnjih 5 letih naj bi povprečna letna rast dosegla 16,1 %, poraba pa naj bi do leta 2027 dosegla impresivnih 3,9 trln USD. 
 

Regijska segmentacija

  •  ZDA naj bi leta 2023 po oceni prispevale 35,8 % delež svetovne porabe za digitalno preobrazbo.
  • Tesno ji sledi azijsko-pacifiška regija (vključno z Japonsko in Kitajsko), s 33,5 % deležem.
  •  Regija EMEA (Evropa, Bližnji vzhod in Afrika) naj letos prispevala 26,8 % svetovne porabe za digitalno preobrazbo.
 

Evropa 

V Evropi poraba za digitalno preobrazbo hitro raste in po ocenah analitikov bo povprečna letna rast v regiji v obdobju 2023–2027 znašala 16 %.

Naložbene priložnosti se bodo razlikovale glede na države, panoge in primere uporabe.

Najhitreje rastoča regija znotraj Evrope bodo nordijske države, kjer bodo finančna, storitvena, medijska in telekomunikacijska podjetja najbolj dinamična, saj bodo do leta 2027 povečala svojo porabo za digitalno preobrazbo za več kot 20 %.

V Franciji bo najhitreje rastoča uporaba napovedna analitika v industriji ponudnikov zdravstvenega varstva, ki temelji na strojnem učenju. V obdobju do leta 2027 naj bi zrasla za 32 %.
 

Azijsko -pacifiška regija 

V podjetjih v azijsko-pacifiški regiji je digitalna preobrazba zavzela osrednje mesto, saj se fokus podjetij s tradicionalnih poslovnih modelov preusmerja v inovativne poslovne modele, ki povečujejo produktivnost in donosnost podjetij.
 
Mlada in hitro rastoča populacija, ki je bolj tehnološko podkovana od starejših generacij, hiter razvoj infrastrukture in urbanizacija, spodbujajo povpraševanje po digitalnih ponudbah v izdelkih in storitvah.

Integracija več tehnologij tretjih platform, kot sta računalništvo v oblaku in umetna inteligenca, ter potreba po zagotavljanju uporabniške izkušnje v realnem času, bo na azijsko-pacifiškem trgu še naprej spodbujala naložbe v panogah s posebnimi primeri uporabe.

 

Primeri uporabe so razdeljeni med inovacije in podporo v zaledni pisarni 

Na področju primerov uporabe digitalne preobrazbe se kot osrednji točki globalne porabe pojavljata 2 veliki področji:
  • inovacija, povečanje in delovanje (zajema obsežne operacije, kot so upravljanje dobavne verige, inženiring, oblikovanje, raziskave, operacije in proizvodnjo) 
  • podpora in infrastruktura zalednih pisarn (računovodstvo, finance, človeški viri, pravne zadeve, varnost, tveganja in podjetniška IT).

Predvideva se, da bosta ti 2 kategoriji leta 2023 skupaj predstavljali več kot 35 % vseh izdatkov za digitalno preobrazbo.
 
Poleg tega je uporabniška izkušnja ključni primer uporabe, ki zajema funkcije, povezane s strankami, in povezane tehnologije, ki jih podpira digitalna preobrazba.

To vključuje storitve za stranke, trženje in prodajo. Tesno povezan primer uporabe je 360-stopinjsko upravljanje strank, ki povečuje angažiranost strank in izkušnje na celotni poti stranke.

Skupaj naj bi ta dva primera uporabe predstavljala več kot 10 % vseh izdatkov za digitalno preobrazbo v letu 2023. 
 

Izjemna rast določenih primerov uporabe digitalne preobrazbe 

IDC je identificiral nekaj primerov digitalne preobrazbe, ki kažejo izjemno rast. Ti vključujejo: 
  • pomoč pri rudarskih operacijah (32,6 % povprečna letna rast)
  • obdelava zahtevkov na osnovi robotske avtomatizacije procesov (30,6 % povprečna letna rast)
  • digitalni dvojčki (28,5 % povprečna letna rast).
 

Vodilne industrije v digitalni preobrazbi 

Kar zadeva industrije, ima diskretna proizvodnja vodilno vlogo pri izdatkih za digitalno preobrazbo, saj predstavlja približno 18 % svetovnih naložb.
Ključni primeri uporabe na tem področju vključujejo robotsko proizvodnjo, avtonomne operacije, obveščanje o zalogah in pametno skladiščenje.
 
Druge vidne panoge s pomembnimi naložbami v digitalno preobrazbo, vključujejo profesionalne storitve, kjer je poudarek na primerih uporabe operativne učinkovitosti, in procesno proizvodnjo.

Industrija vrednostnih papirjev in investicijskih storitev beleži najhitrejšo rast porabe za digitalno preobrazbo, saj je v zadnjih 5 letih dosegala 21,1 % povprečno letno rast.

Tesno ji sledita bančništvo in zavarovalništvo, z 20 % oziroma 19,2 % povprečno letno stopnjo rasti.


 
Viri: Factiva, Incisive Media Investments , CRN
 
 

Preberite še: 

Globalni trendi na področju IKTZa informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: