Napovedi EIU za avstrijsko gospodarstvo v letu 2023

torek, 30. maj 2023
 

Industrijska proizvodnja naj bi letos v Avstriji upadla za -2,7 %

Industrijski sektor, ki predstavlja 28 % BDP, je pomemben del avstrijskega gospodarstva, saj spodbuja nacionalne vzorce v trgovini in naložbah.

Avstrijska industrijska proizvodnja je marca upadla za -0,4 %, kar je bil prvi medletni padec od začetka leta 2021. Upadla je predvsem proizvodnja v rudarskem, električnem in gradbenem sektorju. Proizvodnja predelovalnih dejavnosti je še ostala pozitivna, podprta s proizvodnjo kapitala in potrošnega blaga.

Kljub zmanjšanju novih naročil v proizvodnem sektorju se je splošno poslovno razpoloženje nekoliko okrepilo. Glede na aprilsko raziskavo Avstrijskega inštituta za ekonomske raziskave so avstrijska podjetja nekoliko bolj optimistična kot v bližnji preteklosti, a tudi precej negotova glede prihodnjih obetov. Avstrijska industrija je zaradi tesnih vezi namreč precej odvisna od industrijske uspešnosti v Nemčiji.

EIU Avstriji za letos napoveduje -2,7 % upad industrijske proizvodnje.


 

Inflacija cen življenjskih potrebščin je aprila dosegla 9,7 %

Po podatkih avstrijskega statističnega urada, se je letna inflacija cen življenjskih potrebščin aprila dvignila na 9,7 % ( z 9,2 % v marcu), kljub dejstvu, da so se cene energije in hrane nekoliko umirile.

Visok dvig inflacije je v veliki meri posledica visokih podražitev prostočasnih in kulturnih dejavnosti, predvsem počitniških paketov. Po podatkih avstrijskega statističnega urada so bili počitniški paketi v aprilu 2023 za 20,9 % dražji kot aprila 2022. Inflacijski pritiski so se močno okrepili tudi v gostinskem in hotelirskem sektorju, kjer je letna rast cen dosegla 14,2 %.

Letna inflacija pri hrani in brezalkoholnih pijačah je aprila ostala visoka (13,2 %), vendar je bila precej nižja kot v prejšnjih mesecih.

Podobno so se stroški stanovanj, vode in energije povečali za 14,7 % v primerjavi s skoraj 20 % januarja.

Transportni stroški so se povečali za relativno skromnih 3,3 %.

EIU v svoji napovedi popravlja celoletno povprečno napoved inflacije za leto 2023, in sicer s 6,6 % na 7,6 %.


 

Realni BDP se je v Q1 2023 skrčil za -0,3 %

Upad avstrijskega BDP za –0,3 % v Q1 2023 je eden najslabših rezultatov v območju evra, ki je v tem obdobju zabeležilo povprečno 0,1 % rast BDP.

Večina evropskih gospodarstev je imela v Q1 2023 boljše rezultate kot v Q4 2022. Vendar Avstrija temu trendu ni sledila. Zaupanje potrošnikov je ostalo negativno, izboljšalo pa se je zaupanje podjetij. V Q1 2023 se je povečal tudi obseg prodaje na drobno.

EIU v letu 2023 Avstriji napoveduje skromno rast BDP, ki bo dosegla približno 1 %.
 

Zunanja trgovina

Avstrijski izvoz je razmeroma raznolik, 79 % izvoza gre v Evropo.

Proizvodni sektor je izvozno usmerjen in močno vključen v čezmejne dobavne verige, zlasti v Nemčijo. Njegove možnosti za rast so torej v veliki meri odvisne od gospodarskega in sektorskega razvoja v Nemčiji. To še posebej velja za stroje in opremo ter avtomobilsko industrijo, saj ta 2 sektorja predstavljata približno 1/3 vsega uvoza in izvoza blaga.

EIU napoveduje, da bo blagovna menjava leta 2023 ponovno dosegla presežek. Skupaj z naraščajočim izvozom storitev (zaradi rasti prihodkov od zimskega turizma) bo presežek beležil tudi tekoči račun (1,4 % BDP). Presežek tekočega računa naj bi se po napovedih v letih 2024-2027 stabiliziral na približno 2,1 % BDP.


Viri: Factiva, The Economist Intelligence Unit

 

Preberite še:

Gospodarstvo ter možnost vstopa na avstrijski trg

Predstavitev države

Poslovno sodelovanje Avstrije s Slovenijo
Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: