Prodaja toplotnih črpalk v EU upada

torek, 13. februar 2024
 

V letu 2023 je prodaja toplotnih črpalk v EU drastično upadla

Električne toplotne črpalke so ključni element EU strategije za doseganje podnebnih ciljev v stanovanjskem sektorju.

Približno 50 % vse porabljene energije v EU se porabi za ogrevanje in hlajenje, od tega 70 % izvira iz fosilnih goriv, večinoma zemeljskega plina.

Električne toplotne črpalke so veliko bolj učinkovite od plinskih kotlov, zato želi EU za izpolnitev svojih ciljev zmanjšanja emisij povečati število nameščenih toplotnih črpalk s približno 20 mio trenutno na 60 mio do leta 2030. To namerava doseči z davčnimi oprostitvami, subvencijami in drugimi podpornimi ukrepi.

Najnovejši podatki Evropskega združenja toplotnih črpalk (EHPA) pa kažejo, da prodaja toplotnih črpalk v EU upada.

Leta 2022, ko so cene zemeljskega plina skokovito narasle, je prodaja dosegla rekordne ravni.

Prodaja je leta 2023 medletno drastično upadla. Na Finskem je upadla za kar -66 %, na Danskem pa za -56 %. Tudi rekordna prodaja v Nemčiji se močno upočasnjuje, kljub kontroverznemu sprejetju novega zakona o reformi ogrevanja domov leta 2023.

Razlogi za upad prodaje so kombinacija tržnih in državnih dejavnikov, vključno s padajočimi cenami plina, potekom omejitev cen električne energije in nezadostnimi subvencijami za spodbujanje večje prodaje toplotnih črpalk.

Cena električne energije za gospodinjstva v državah EU je v prvi polovici leta 2023 ostala več kot dvakrat višja od cene plina, zaradi česar je velike vnaprejšnje stroške nadgradnje sistemov ogrevanja gospodinjstev težje upravičiti.

Dolgoročno bo prehod na električno ogrevanje še dodatno obremenil zmogljivosti EU za proizvodnjo električne energije, saj bo za zadovoljitev povečanega povpraševanja potrebna nova proizvodnja.

Čeprav naj bi večina nove proizvodnje energije prihajala iz obnovljivih virov, se bodo morale nekatere države zateči k zemeljskemu plinu, da bi zapolnile primanjkljaje, kar bo zmanjšalo del načrtovanega vpliva na emisije. 

 

Politika zelenega prehoda v stanovanjskem sektorju se vse težje izvaja 

Poleg negativnega odziva v Nemčiji in drugod je bil akcijski načrt EU za toplotne črpalke, ki opredeljuje industrijske cilje, partnerstva, zakonodajo in financiranje, odložen do volitev v Evropski parlament junija 2024, na katerih bodo verjetno največ glasov dobile podnebno skeptične stranke.

To ogroža naložbe v vrednosti 7 mlrd EUR, načrtovane za sektor toplotnih črpalk v letih 2022–2025, hkrati pa slabi možnosti EU doseganje ambicioznih podnebnih ciljev.

 

Prodaja toplotnih črpalk v Evropi v letu 2022 

Evropska prodaja toplotnih črpalk je leta 2022 narasla za 38,9 %. V tem letu je bilo v Evropi prodanih 3 mio enot, s čimer je bil dosežen nov prodajni rekord.
 
Ob predpostavki pričakovane življenjske dobe približno 20 let, znaša trenutna evropska zaloga toplotnih črpalk 19,79 mio enot, od tega 17,86 mio za ogrevanje prostorov. S približno 120 mio stanovanjskih stavb v Evropi znaša tržni delež toplotnih črpalk v stavbnem fondu več kot 16 %.
 
Vsi trgi po Evropi so v letu 2022 doživeli znatno rast prodaje toplotni črpalk. Največjo rast so dosegle Belgija (+118 %), Poljska (+112 %) in Češka (+105,9 %).
 
87 % evropskega tržnega obsega je bilo prodanega le v desetih državah.

Največji evropski trgi toplotnih črpalk leta 2022 so bili:
 
  • Francija (621 776 prodanih enot; +15,8 % rast v primerjavi z letom 2022)
  • Italija (513 535; +35,2 %)
  • Nemčija (275 697; +59 %)
  • Švedska (215 373; +61,3 %)
  • Poljska (207 992; +112 %).
 

 

 
 
Viri: Factiva, Economist Intelligence, EHPA, fotografije Kronoterm

 

Preberite tudi: 


Globalni trendi na področju panoge strojev in naprav

Globalni trendi na področju zelene tehnologijeZa informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: