Slovaška kemična industrija je prvem polletju 2023 upadla za -9 %

torek, 26. september 2023
 

Slovaška kemična industrija je v 1.polletju 2023 ustvarila 6,47 mlrd EUR prihodkov


Kemična industrija, ki vključuje tudi farmacijo, je na Slovaškem v 1. polletju 2023 ustvarila skupno 6,475 mlrd EUR prihodkov, kar je -9 % manj kot v enakem obdobju 2022.
 
Slovaško združenje kemijske in farmacevtske industrije (ZCHFP) slabe rezultate pripisuje dvomestni inflaciji, podražitvi surovin in nižji dodani vrednosti. 
 
Neugodna gospodarska situacija je prizadela skoraj vse sektorje. Čeprav je inflacija na Slovaškem julija 2023 končno padla pod 10 %, je pred tem več mesecev beležila dvomestne vrednosti. 
 
V prvi polovici leta 2023 se je v slovaški kemični industriji zmanjšalo število podjetij, upadlo je število zaposlenih, medtem ko so se stroški plač močno povečali.
 
Višjo rast prihodkov je v tej panogi dosegla farmacevtska proizvodnja, ki je v prvem polletju 2023 beležila 37 % rast, manjšo rast pa je beležila tudi proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas.
 
V prvi polovici letošnjega leta je Statistični urad Slovaške republike v kemični industriji registriral 276 podjetij z 20 in več zaposlenimi. Na letni ravni to predstavlja skoraj -1 % upad. Zaposlenost v panogi se je v tem obdobju zmanjšala za približno -4 %. 
 
Kemična industrija na Slovaškem v letu 2023 zaposluje 39.087 ljudi. Povprečna mesečna plača v tej dejavnosti se je letos medletno zvišala za slabih 9 % na 2.207 EUR bruto.
 
Konec leta 2021 je bilo v sektorju zaposlenih 42.213 ljudi v 291 podjetjih z več kot 20 zaposlenimi (40,5 % v malih podjetjih, 47,7 % v srednje velikih podjetjih in 11,7 % v večjih podjetjih z 250 ali več zaposlenimi).
 

Kemična industrija je eden največjih sektorjev slovaškega gospodarstva 


V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so na slovaško kemično industrijo vplivali 3 pomembni dejavniki: razpad Češkoslovaške, preusmeritev z vzhodnih trgov na zahodne in privatizacija. Nekatera kemična podjetja so se uspešno preoblikovala in preživela to obdobje, nekatera so kupili tuji investitorji, druga pa se niso uveljavila v novem tržnem okolju in so zapustila trg. Novo tisočletje je prineslo stabilizacijo, vključitev v EU in nove investicije.
 
Kemična industrija je tradicionalno eden največjih sektorjev slovaškega gospodarstva. 2 najmočnejša gospodarska sektorja na Slovaškem sta avtomobilska in elektronska industrija, medtem ko je kemični sektor (vključno s farmacevtskimi izdelki ter gumo in plastiko) na 3. mestu in predstavlja več kot 10 % celotne industrijske proizvodnje in izvoza, ter približno 12,8 % celotne slovaške dodane vrednosti.
 
Slovaška kemična industrija vključuje raznolik portfelj več kot 200 različnih izdelkov, od petrokemičnih izdelkov, izdelkov iz gume in plastike do farmacevtskih izdelkov.
 
Največja kemična podjetja so prisotna v vseh regijah Slovaške, večja koncentracija pa je zaradi razpoložljivosti infrastrukture in transporta na zahodu Slovaške, predvsem v Bratislavi, Trnavi, Trenčínu in Nitri.

 
 

Največja podjetja v slovaški kemični industriji

 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2022)
Duslo A.S. 1.058,89
Enviral A.S. 267,64
Basf Slovensko Spol. S R.O. 153,29
Fortischem A. S. 120,52
Nexis Fibers A.S. 82,20

 

Največja podjetja v slovaški farmacevtski industriji

 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2022)
Zentiva as (Slovakia) 174,13
Saneca Pharmaceuticals A. S. 68,19
Hbm Pharma S.R.O. 44,59
Biotika a.s. 40,51
Hameln Rds S. R. O. 34,85

 
Viri: Factiva, SITA Slovenska Tlacova Agentura, CEFIC


 

Preberite še:

 
 
 


 
Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: