Strateška partnerstva spodbujajo farmacevtsko proizvodnjo v Kazahstanu

četrtek, 21. marec 2024
 

Kazahstan krepi lokalno farmacevtsko industrijo

Kazahstanska domača farmacevtska industrija je trenutno premalo razvita in trg je močno odvisen od uvoza, da bi zadovoljil lokalno povpraševanje. 

Trenutno ima Kazahstan 158 farmacevtskih proizvajalcev, od katerih je 42 specializiranih za proizvodnjo zdravil. 

Leta 2022 je skupna lokalna proizvodnja farmacevtskih izdelkov znašala 162,4 mlrd KZT, kar je približno 329 mio EUR, vrednost uvoza pa je znašala 827,3 mlrd KZT ali približno 1,67 mlrd EUR.

Kazahstansko ministrstvo za zdravje si je postavilo cilj povečati lokalno farmacevtsko proizvodnjo, da bi zadostilo 50 % celotnega lokalnega povpraševanja do leta 2025.

Za dosego tega cilja je Kazahstan vzpostavil številna skupna partnerstva in podpisal sporazume o lokalizaciji proizvodnje z globalnimi proizvajalci zdravil, vključno z vodilnimi mednarodnimi korporacijami, kot so Roche, Pfizer in AstraZeneca. 
 
  • Oktobra 2023 je AstraZeneca podpisala memorandum o sodelovanju s Kazahstanom za lokalizacijo proizvodnje več farmacevtskih izdelkov.
  • Družba Almaty Nobel Pharmaceutical Factory JSC naj bi začela s proizvodnjo Rochejevih zdravil proti raku v drugi polovici leta 2024. Družba Roche je izjavila, da bo to le začetek partnerstva, saj pričakuje, da bodo v prihodnje okrepili sodelovanje na več področjih, od proizvodnje zdravil do prenosa tehnologij.
  • Poleg vzpostavitve farmacevtske proizvodnje v državi, Roche leta 2024 načrtuje tudi vzpostavitev in zagon inovativnega izobraževalnega centra za laboratorijsko diagnostiko na Medicinski fakulteti Nazarbajevske univerze. Ta objekt bo pomagal povečati število lokalnih specialistov v farmacevtski proizvodnji. Povečanje lokalnega strokovnega znanja bo prispevalo h krepitvi tehničnega potenciala in spodbujalo znanstvene inovacije. Ta poteza je usklajena s širšim ciljem povečanja razpoložljivosti naprednih farmacevtskih izdelkov v Kazahstanu in bo dolgoročno zmanjšala odvisnost Kazakhstana od uvoza zdravil.

Analitiki Fitch Solutions napovedujejo, da se bo s povečanjem lokalne proizvodnje, izvoz farmacevtskih izdelkov v prihodnjih 5 letih povečeval po 14,3 % povprečni letni stopnji ter do leta 2028 dosegel 73,6 mlrd KZT (150 mio EUR).

Prodaja farmacevtskih izdelkov se bo v prihodnjih 5 letih povečevala po 8,5 % povprečni letni stopnji in leta 2028 dosegla 2,2 trln KZT ali približno 4,5 mlrd EUR, do leta 2033 pa naj bi se prodaja povečala na 3,2 trln KZT ali 6,5 mlrd EUR.
Kazahstanski farmacevtski trg je leta 2023 beležil 16 % rast in dosegel vrednost 1.400 mlrd KZT, kar je približno 2,8 mlrd EUR.

Po napovedih Fitch Solutions bo Kazahstan postal regionalno središče farmacevtske proizvodnje. Kazahstan je v dobrem položaju za povečanje proizvodnje in izvoza v okoliško regijo, vključno v njegovo najpomembnejšo trgovinsko partnerico Rusijo. 
 

Prednosti in slabosti povečanja lokalne kazahstanske farmacevtske proizvodnje


Prednosti
 
  • Proizvajalci zdravil, ki delujejo lokalno, bodo imeli koristi od vladnih spodbud za povečanje lokalne farmacevtske proizvodnje in povečanega regionalnega povpraševanja, saj se povečuje pomen trdnih dobavnih verig.
  • Povečanje lokalne farmacevtske proizvodnje bo zmanjšalo tveganja preskrbe z zdravili v Kazahstanu, zlasti glede na zgodovino pomanjkanja zdravil v državi zaradi agresivnih politik omejevanja stroškov.
  • Zmanjšala se bo odvisnost Kazahstana od uvoza zdravil.
  • Trenutne vladne pobude so osredotočene na privabljanje naložb, ki so ključne za prenos tehnologije in razvoj. To bo koristilo tudi proizvajalcem zdravil, ki želijo povečati poslovanje v regiji Srednje Azije, ki je trenutno precej nerazvita v primerjavi s podobnimi državami po svetu. 
  • Tudi sosednji trgi bodo imeli koristi od povečanja farmacevtske proizvodnje v Kazahstanu, saj bodo pridobili dostop do farmacevtskih izdelkov, proizvedenih bolj lokalno, s čimer se bo povečala varnost preskrbe z zdravili. To je v skladu s politiko Kazakhstana, da poveča izvoz v širšo regijo, ki presega njeni bližnji sosedi, Rusijo in Uzbekistan.

Slabosti

Vendar bodo te politike, osredotočene na povečanje lokalne proizvodnje, predstavljale negativno tveganje za proizvajalce zdravil, ki trenutno izvažajo v Kazahstan, saj se bo njihov tržni delež zmanjšal, ko se bo zmanjšalo povpraševanje po uvoženih izdelkih. Vrednosti KZT so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023. 

 
Viri: Factiva, Fitch Solution 

 

Preberite še: 


Globalni trendi na področju farmacije

Gospodarstvo Kazahstana ter priložnosti na trguZa informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: