Ukrajina z nepovratnimi sredstvi spodbuja podjetništvo preko projekta eRobota

torek, 01. avgust 2023
 

Pomoč podjetništvu preko programa eRobota 

Pomoč podjetništvu ostaja eno osrednjih področij delovanja ukrajinske vlade, izvaja pa se predvsem preko projekta eRobota.
 
Po besedah ukrajinskega premierja Denysa Shmyhala je bilo v enem letu po uvedbi projekta eRobota odobrenih že več kot 6.000 projektov za prejem nepovratnih sredstev države v vrednosti več kot 4,5 mlrd UAH. To bo omogočilo okoli 20.000 novih delovnih mest.

"Nepovratna podjetniška sredstva so prava naložba vlade, ki spodbuja rast podjetništva, ustvarja dodano vrednost, spreminja strukturo izvoza, odpira nova delovna mesta, zagotavlja socialno stabilnost in razvija skupnosti," je poudaril premier.

Vladni projekt eRobota ima 2 cilja, aktivirati podjetniško dejavnost in povečati stopnjo zaposlenosti med Ukrajinci. Če bo projekt izveden v načrtovanem obsegu, bo v Ukrajini ustvarjenih približno 200.000 novih delovnih mest.

Takšna podpora bo po mnenju vlade povečala blaginjo tisočih ukrajinskih družin in okrepila ukrajinsko gospodarstvo.
 

6 programov nepovratnih sredstev za spodbujanje podjetniške dejavnosti 


Projekt eRobota vključuje 6 programov nepovratnih sredstev, namenjenih spodbujanju podjetniške dejavnosti: 
  • lastno podjetje - nepovratna sredstva za odpiranje ali razvoj mikro in malih podjetij
  • nepovratna sredstva za ustanovitev in razvoj predelovalnih podjetij
  • zasaditev vrtov, vinogradov in rastlinjakov
  • podpora za zagon IT podjetij
  • zagon dejavnosti na področju IT
  • subvencije za vojne veterane in družine padlih borcev


 

Program Lastno podjetje 

Program Lastno podjetje, ki je namenjen kot podpora mikro in malim podjetjem, je postal ključni sestavni del projekta eRobota. Država s tem programom zagotavlja Ukrajincem učinkovito orodje za uresničitev njihovih podjetniških idej in načrtov. Skupni znesek podpore v okviru programa Lastno podjetje je že presegel 1,3 mlrd UAH.
V skladu s pogoji programa lahko podjetnik prejme nepovratna sredstva v višini do 250.000 UAH za ustanovitev ali razvoj podjetja. Prijavijo se lahko tako začetniki kot ljudje s poslovnimi izkušnjami. Do konca leta 2023 bo v okviru teg programa na voljo še 8 prijavnih rokov za vloge za nepovratna sredstva, v skupnem znesku 1 mlrd UAH.

 

Program za predelovalna podjetja 

Drugi program, ki se izvaja preko projekta eRobota, so nepovratna sredstva za predelovalna podjetja. Program je namenjen razvoju ukrajinskega izvoznega potenciala in srednje velikih predelovalnih podjetij. Strateški cilj je, da Ukrajina izvaža predelane izdelke z največjo dodano vrednostjo in ne surovin. Skupno je bilo do sedaj izplačanih že 2,8 mlrd UAH nepovratnih sredstev podjetjem, ki delujejo na tem področju.
Predelovalna podjetja, prejemniki nepovratnih sredstev, nameravajo razvijati dejavnosti na področjih proizvodnje hrane, pohištva, kemikalij in kemičnih izdelkov, končnih kovinskih izdelkov, predelave lesa, proizvodnje izdelkov iz lesa in plute ter proizvodnje tekstila.
Nepovratna sredstva za razvoj predelovalne industrije so namenjena nakupu osnovnih proizvodnih sredstev (stroji, tehnološka oprema) in pokrivajo stroške njihove dobave in dajanja v uporabo. Prvih 1.000 prijaviteljev bo prejelo nepovratna sredstva v višini do 70 % vrednosti projekta, preostalih 30 % bodo financirali sami. Najvišji znesek nepovratnih sredstev je 8 mio UAH.
 
 

Program Lasten vrt ali rastlinjak 

Postavitev lastnega vrta, vinograda ali rastlinjaka je tretja komponenta programa eRobota. Kmetom je bilo na tem področju že dodeljenih 500 mio UAH.
Prejemniki nepovratnih sredstev načrtujejo vzpostavitev največjega števila vrtov v regijah Kijev, Zakarpattia in Lviv. Gojiti nameravajo predvsem borovnice in jablane.
Nepovratna sredstva za zagon vrta, vinograda ali rastlinjaka, se zagotavljajo za izgradnjo modularnega rastlinjaka, nakup sredstev za pridelavo (sadilni material, semena, tehnološka oprema), kritje stroškov njihove dostave in zagona ali za zasaditev in ureditev novega vrta ali vinograda. Prvim prosilcem, ki bodo ustvarili prvih 1.000 ha vrtov, bo država financirala 70 % stroškov projekta, za naslednje pa 50 %. Ostali bodo morali projekte financirati z lastnimi sredstvi ali posojili. Najvišji znesek nepovratnih sredstev je 7 mio UAH.

 

Subvencije za vojne veterane ter družine padlih borcev 

Posebno področje vladne pomoči predstavljajo subvencije za veterane in družine padlih borcev. Takšne subvencije odpirajo nove možnosti za samo-izpolnitev, ter predstavljajo nekakšen prehod v civilno življenje veteranov. 


Viri: Factiva, Business World Agency, Ukrainian Government News
 

 
Preberite tudi: 

Gospodarstvo ter možnost vstopa na ukrajinski trg 

Izzivi rusko - ukrajinske krize


 
Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: