Zaradi uvedbe sankcij išče Belorusija nove dobavne verige

četrtek, 02. junij 2022

Sovjetska zveza je bila vedno odvisna od Zahoda glede tehnologije oziroma strojev za industrijsko proizvodnjo. Po letu 1991 niti Belorusija niti Rusija nista mogli razviti domačih tehnologij, ki bi lahko nadomestile njuno odvisnost od zahodnega uvoza.

Trenutne uvozne omejitve vplivajo predvsem na sektorje, ki v svoji proizvodnji uporabljajo visokotehnološke komponente in stroje. Da bi preprečili krizo in ohranili proizvodnjo, sta bili Rusija in Belorusija prisiljeni naglo vzpostaviti skupne programe nadomeščanja uvoza in povečati lokalizacijo proizvodnje za podjetja v državnem in zasebnem sektorju.
 

Beloruska strategija nadomeščanja uvoza 

Uradniki beloruskega režima običajno predstavljajo gospodarski položaj v državi kot dober, ali da se ta celo izboljšuje, kljub jasnim znakom poslabšanja. Vendar pa je v zadnjih nekaj mesecih situacija očitno postala dovolj kritična, da javnosti opisujejo položaj v državi precej resno.

Rusija in Belorusija skupaj usklajujeta sezname za vrsto izdelkov, ki jih domači proizvajalci lahko dobavijo širokemu spektru gospodarskih sektorjev, kot so avtomobilska industrija, kmetijstvo, strojegradnja, elektronika ter lahka in kemična industrija.
Po besedah podpredsednika beloruske vlade Igorja Petrishenka seznam kritičnega uvoza Rusije in Belorusije, ki ga je treba nadomestiti, vključuje več tisoč artiklov, od žebljev do surovin in komponent.

Zgoraj omenjene panoge so tiste, od katerih je Belorusija podedovala razmeroma visok standard proizvodnje iz sovjetskih časov. Poleg IT sektorja ima Belorusija prav prek teh sektorjev največ možnosti za diverzifikacijo svojega gospodarstva in prehod v globalne proizvodne verige z visoko dodano vrednostjo.

Medtem ko Belorusija že vrsto let ni bila preveč zainteresirana za diverzifikacijo svojega gospodarstva, je počasi naraščajoča proizvodnja teh industrij kljub temu ohranila določeno raven stabilnosti njenega izvoza in trgovinske bilance.
Zdaj, ko je beloruski izvoz pepelike in naftnih derivatov resno ogrožen, Belorusija namenja veliko sredstev, da bi preprečila popoln propad proizvodnje drugih industrij.

Prejšnji teden so državni beloruski mediji poročali, da namerava Beloruska Razvojna banka nameniti približno 74,05 mlrd USD za financiranje državnega programa nadomeščanja uvoza. Posojila bo banka dala po 7,5 % obrestni meri, kar je po mnenju banke polovica trenutne beloruske stopnje inflacije. Ta sredstva bodo namenjena izključno za MSP, saj so ta bolj fleksibilna in hitrejša od velikih podjetij ter potrebujejo samo pomoč pri financiranju za nekaj ali več strojev za svojo proizvodnjo.

Načrt beloruskega režima je zamenjati proizvodnjo MSP v proizvodnjo predhodno uvoženih izdelkov, da bi jih potem uporabili pri lokalizaciji proizvodnje. Po besedah prvega podpredsednika beloruske vlade Nikolaja Snopkova so beloruska MSP v Q1 2022 proizvedla uvozno nadomestne izdelke v vrednosti 750 mio USD in nadomestila uvoz v vrednosti 17 mio USD.
Poleg bolj lokalizirane proizvodnje je Snopkov omenil tudi, da se je uvoz surovin (brez energentov) in sestavnih delov za industrije iz Rusije in Kitajske v Q1 2022 povečal za 473 mio USD zaradi aktivnega nadomeščanja uvoza.
 

Uspešnost strategije nadomeščanja uvoza  

Zaenkrat se zdi, da Belorusija uspešno vodi svoj projekt nadomeščanja uvoza, uspešna lokalizacija proizvodnje za več sektorjev pa bi lahko pripomogla k ohranjanju proizvodnje kljub ločitvi od zahodnih vrednostnih verig. Dolgoročno bi to lahko vodilo tudi do povečanega in razširjenega prispevka MSP k gospodarstvu.

Beloruska podjetja pa bodo lahko ohranila raven proizvodnje pred sankcijami le, če jim bo uspelo obdržati tudi delež na izvoznih trgih. Za sektorja pepelike in nafte, ki predstavljata približno 30 % izvoza države, pa je to v letu 2022 nemogoče.
Po drugi strani bi to lahko uspelo beloruski predelovalni in strojni industriji, saj je tu izvoz večinoma usmerjen na trge Rusije in drugih držav CIS. A za letos analitiki napovedujejo precejšen padec ruskega BDP (od -9 % do -15 %), kar bo nedvomno zmanjšalo rusko povpraševanje.

V prvih tednih vojne v Ukrajini so mnoge države zaradi strahu pred sankcijami postale previdne glede trgovanja z Belorusijo in Rusijo. Vendar pa se mnoge države postopno vračajo k običajnemu poslovanju. Če bo Belorusiji uspelo ohraniti ali celo razširiti svoje trgovinske vezi za proizvodnjo in izvoz strojev, bi lahko torej ohranila raven proizvodnje blizu proizvodnje pred sankcijami.
Negativna posledica nadomeščanja uvoza, bo poleg nižjega državnega proračuna, tudi nižja konkurenčnost beloruskih podjetij, saj bodo prisilna lokalizirana proizvodnja in novi tuji podizvajalci verjetno zahodnim podjetjem dostavljali slabše izdelke.
 

Gospodarski kazalci za Belorusijo za obdobje januar-april 2022 - Belstat 

Po podatkih nacionalnega statističnega odbora Belorusije (Belstat) je BDP države v prvih 4 mesecih 2022 upadel za -2,1% na 57,391 mlrd BYN v primerjavi z 2,8 % povečanjem v istem obdobju 2021. BDP kaže negativen trend že 3 zaporedne mesece. V prvih 4 mesecih 2022 je pozitiven prispevek k rasti BDP zabeležil le IKT sektor (+0,7 %), vendar pa zaradi odliva kadrov in selitev podjetij ne gre pričakovati, da bo sektor dolgoročno ohranil oprijemljiv pozitiven vpliv na BDP.
 
Industrija ostaja glavno gonilo beloruskega gospodarstva. Industrijska proizvodnja Belorusije je v obdobju januar-april 2022 znašala 54,394 mlrd BYN, kar je -2,5 % manj kot v enakem obdobju lani. 
 
Po podatkih Belstata je aprila letna osnovna inflacija znašala 17,2% (medletna), marca pa 16,5 %. Osnovni indeks cen življenjskih potrebščin odraža spremembo cen življenjskih potrebščin brez izdelkov, ki jih regulira država, in artiklov, za katere so značilna sezonska povišanja cen (sadje in zelenjava). Sezonske cene (pridelkov iz sadja in zelenjave) so se po podatkih Narodne banke aprila medletno zvišale za 45,1 %, marca pa za 41,6 %.
 
Zunanja trgovina Belorusije je še naprej usmerjena v Rusijo, katere delež v skupni menjavi z Belorusijo se je v obdobju januar-april 2022 povečal na 53,4 % z 48,7 % v istem obdobju 2021. Sledi Ukrajina – 7 % (7,3 % leto prej), Kitajska – 6,7 % (6,9 %), ZDA in Kazahstan – po 1,1 % (1,1 % oziroma 1,3 %).
 
Belorusija postaja vse bolj gospodarsko odvisna od Rusije, hkrati pa Rusija trenutno ni v najboljšem položaju, da bi zagotovila finančno podporo svoji zaveznici. Razvoj beloruskega gospodarstva bo v prihodnje odvisen od novih sankcij in prilagajanja obstoječim.
 
 
Viri: Factiva, bne IntelliNews, PrimePress News, Belstat

 
Preberite še: 


Globalni trendi na področju panoge strojev in naprav
 
Gospodarske sankcije prizadele tudi Belorusijo

Sankcije proti Belorusiji zaradi vpetosti v rusko vojaško agresijo na Ukrajino