Slovaška

Mednarodno gospodarsko sodelovanje na Slovaškem

Zunanja trgovina

Gibanje izvoza in uvoza

 

Slovaška ima zelo odprto gospodarstvo. V letu 2014 so uvozili za 54,1 mlrd EUR, izvozili pa za 57,2 mlrd EUR blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 3,1 mlrd EUR. V letu 2014 je presežek na tekočem računu znašal 1,6 mlrd EUR, kar predstavlja 2,1 % BDP. V letu 2014 je Slovaška največ izvažala vozila, električno, elektronsko in strojno opremo, mineralna goriva ter železo in jeklo. Vodilni izvozni trg v letu 2014 je bila Nemčija, kamor so izvozili 22 % celotnega izvoza. Sledijo Češka, Poljska, Madžarska in Avstrija. Uvažali so v letu 2014 največ električno in elektronsko opremo, stroje, mineralna goriva ter plastiko. Največ so uvozili iz Nemčije (15,8 % od celotnega uvoza), Češke, Kitajske, Južne Koreje in Poljske.


Slovaška - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Vozila

25,0

Električna in elektron. oprema

19,7

Električna in elektron. oprema

21,0

Vozila

13,8

Stroji, jedrski reaktorji

12,3

Stroji, jedrski reaktorji

12,6

Mineralna goriva, olja

4,8

Mineralna goriva, olja

6,1

Železo in jeklo

4,7

Plastika in plastični izdelki

4,3

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Nemčija

22,0

Nemčija

15,8

Češka

12,8

Češka

11,1

Poljska

8,0

Kitajska

8,2

Madžarska

6,1

Južna Koreja

7,6

Avstrija

6,1

Poljska

5,0

 

 
 
Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 
 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Slovaškem so v letu 2012 znašale 43,3 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 5,8 %. Celotne izhodne TNI Slovaške so v letu 2012 znašale 3,4 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 13,5 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Slovaškem 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so na Slovaškem zabeležili skupno 872 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 43,7 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 50,0 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 228.984 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

Nemčija

39.432

170

125

9.289,4

ZDA

26.928

119

80

4.212,0

Avstrija

25.366

101

83

3.209,5

Francija

14.670

53

41

2.669,3

Južna Koreja

23.558

45

26

4.803,1

Češka

7.769

39

31

1.540,2

Nizozemska

8.702

36

31

1.403,6

Italija

6.002

34

28

4.002,4

Velika Britanija

5.649

28

25

654,1

Japonska

8.478

26

21

771,2

Druge države

62.430

221

186

11.107,7

Skupaj

228.984

872

674

43.662,5

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Nepremičnine

54.218

64

6.933,2

Avtomobilski deli

32.066

107

2.887,8

Elektronske komponente

24.444

50

3.615,1

Kovine

12.404

63

2.339,6

Ind. stroj. opr. in orodja

7.056

60

629,0

Transport

6.846

53

469,2

Plastika

4.971

44

895,4

Progr. opr. in IT storitve

3.149

36

528,0

Finančne storitve

2.854

44

1.041,6

Poslovne storitve

1.629

45

230,5

Drugi sektorji

79.347

306

24.093,0

Skupaj

228.984

872

43.662,5

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.