Slovaška

Zunanja trgovina države Slovaške

 

Slovaška ima zelo odprto gospodarstvo. V letu 2013 so uvozili za 60 mlrd EUR, izvozili pa za 64,3 mlrd EUR blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 4,3 mlrd EUR. V letu 2013 je presežek na tekočem računu znašal 1,5 mlrd EUR, kar predstavlja 2,1 % BDP. V letu 2013 je Slovaška največ izvažala vozila, električno, elektronsko in strojno opremo, mineralna goriva ter železo in jeklo. Vodilni izvozni trg v letu 2013 je bila Nemčija, kamor so izvozili 21,1 % celotnega izvoza. Sledijo Češka, Poljska, Madžarska in Avstrija. Uvažali so v letu 2013 največ električno in elektronsko opremo, mineralna goriva, vozila ter stroje in opremo. Največ so uvozili iz Nemčije (15,8 % od celotnega uvoza), Češke, Rusije, Južne Koreje in Kitajske.


Slovaška - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Vozila 24,9 Električna in elektron. oprema 18,9
Električna in elektron. oprema 21,1 Mineralna goriva, olja 13,1
Stroji, jedrski reaktorji 11,7 Vozila 12,2
Mineralna goriva, olja 5,7 Stroji, jedrski reaktorji 11,4
Železo in jeklo 4,9 Optična, tehn. in medic. oprema 4,1
 
Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Nemčija 21,1 Nemčija 15,8
Češka 13,6 Češka 10,5
Poljska 8,3 Rusija 10,0
Madžarska 6,3 Južna Koreja 8,6
Avstrija 6,1 Kitajska 7,3
 
Vir: Factiva; ITC, september 2014.