Avstrija

Zunanja trgovina države Avstrije


Vrednost izvoza blaga je v letu 2013 znašala 124,1 mlrd EUR, vrednost uvoza pa 124,2 mlrd EUR. Trgovinski primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 0,1 mlrd EUR. Največ je Avstrija v letu 2013 izvažala v Nemčijo in sicer 29 % od celotnega izvoza. Sledijo Italija, Švica, ZDA in Francija. Največ so izvažali stroje, električno in elektronsko opremo, vozila ter farmacevtske izdelke. Največ je Avstrija v letu 2013 uvozila iz Nemčije (40,2 % od celotnega uvoza), sledijo Italija, Švica, Češka in Nizozemska. V letu 2013 so največ uvozili, strojev, električne in elektronske opreme, goriv, vozil ter plastičnih izdelkov.


Avstrija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 17,7 Stroji, jedrski reaktorji 12,6
Električna in elektron. oprema 12,0 Električna in elektron. oprema 10,9
Vozila 8,4 Mineralna goriva, olja 10,8
Farmacevtski izdelki 5,1 Vozila 9,6
Plastika in plastični izdelki 4,7 Plastika in plastični izdelki 4,3

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Nemčija 29,0 Nemčija 40,2
Italija 6,2 Italija 6,1
Švica 5,3 Švica 5,8
ZDA 4,9 Češka 4,1
Francija 4,5 Nizozemska 3,8


Vir: Factiva; ITC, september 2014.