Grčija

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Grčiji

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

V letu 2014 je Grčija izvozila za 23,5 mlrd EUR, uvozila pa za 41,3 mlrd EUR blaga. Primanjkljaj pri blagovni menjavi je znašal 17,8 mlrd EUR, kar je 10 % BDP. Največ so izvažali mineralna goriva, izdelke iz aluminija, stroje, farmacevtske izdelke ter plastiko. Vodilni izvozni trg je Turčija, kamor so v letu 2014 izvozili 12,2 % od celotnega izvoza. Sledijo Italija, Nemčija, Bolgarija in Ciper. Tudi v uvozu so v ospredju mineralna goriva, farmacevtski izdelki, strojna oprema električna in elektronska oprema ter vozila. Največ je Grčija uvažala iz Rusije (10,3 % od celotnega uvoza), Nemčije, Iraka, Italije in Kitajske.
 


Grčija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Mineralna goriva, olja

38,5

Mineralna goriva, olja

34,4

Aluminij, izdelki iz aluminija

4,8

Farmacevtski izdelki

5,6

Stroji, jedrski reaktorji

3,9

Stroji, jedrski reaktorji

5,6

Farmacevtski izdelki

3,9

Električna in elektron. oprema

4,6

Plastika in plastični izdelki

3,7

Vozila

3,3

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Turčija

12,2

Rusija

10,3

Italija

9,2

Nemčija

9,9

Nemčija

6,6

Irak

8,3

Bolgarija

5,0

Italija

7,5

Ciper

4,6

Kitajska

5,3

 

 
Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 
 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij 

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Grčiji so v letu 2012 znašale 19,3 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala -21,3 %. Celotne izhodne TNI Grčije so v letu 2012 znašale 35,0 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 3,0 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Grčiji 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.

 

 

Struktura tujih neposrednih investicij
 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Grčiji zabeležili skupno 335 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 18,6 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 55,6 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 26.523 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

ZDA

3.191

59

55

1.799,0

Nemčija

7.521

37

33

2.614,4

Italija

1.744

33

13

4.217,8

Velika Britanija

2.830

32

26

1.502,2

Francija

1.412

23

17

1.582,5

Španija

1.537

19

13

2.102,3

Ciper

756

13

5

305,0

Kitajska

1.339

13

9

648,2

Švica

872

12

10

402,0

Nizozemska

282

10

7

77,5

Druge države

5.039

84

74

3.377,3

Skupaj

26.523

335

262

18.628,1

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Poslovne storitve

4.932

27

1.350,2

Finančne storitve

3.924

61

1.598,6

Obnovljivi viri energije

2.519

47

7.742,3

Hrana in tobak

2.475

16

628,8

Hoteli in turizem

2.097

20

1.004,3

Progr. opr. in IT storitve

1.765

24

296,7

Komunikacije

1.230

24

1.035,9

Premog, nafta, plin

841

13

2.421,4

Transport

773

23

612,4

Elektronske komponente

189

14

61,3

Drugi sektorji

5.778

66

1.876,3

Skupaj

26.523

335

18.628,1

 

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.

 

 

Poglejte si tudi:

Ustanavljanje družb

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo