Hrvaška

Zunanja trgovina države Hrvaške

 

Hrvaški primanjkljaj v blagovni menjavi je v l. 2013 znašal 6,3 mlrd EUR. V l. 2013 je Hrvaška izvozila za 9,8 mlrd EUR, uvozila pa za 16,1 mlrd EUR. Najpomembnejši trgovinski partnerici Hrvaške sta Italija in Nemčija. V Italijo so v letu 2013 izvozili za 13,9 % celotnega izvoza, iz Nemčije pa uvozili za 13,8 % celotnega uvoza. Poleg Italije so pomembni izvozni trgi za Hrvaško še BiH, Nemčija, Slovenija in Avstrija. V Slovenijo so Hrvati v letu 2013 izvozili za 10,1 % celotnega izvoza. Pri uvozu so poleg Nemčije pomembne še Italija, Slovenija, Avstrija in Madžarska. Iz Slovenije so v letu 2013 uvozili 11,3 % celotnega uvoza. Hrvaška največ uvaža mineralna goriva, strojno, električno ter elektronsko opremo in vozila. Med izvoznimi blagovnimi skupinami so najpomembnejša mineralna goriva, strojna, električna in elektronska oprema, les ter farmacevtski izdelki.
 


Hrvaška - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Mineralna goriva, olja 14,6 Mineralna goriva, olja 22,4
Stroji, jedrski reaktorji 9,9 Stroji, jedrski reaktorji 9,2
Električna in elektron. oprema 8,5 Električna in elektron. oprema 7,8
Les in izdelki iz lesa 5,2 Vozila 4,9
Farmacevtski izdelki 4,4 Plastika in plastični izdelki 4,2

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Italija 13,9 Nemčija 13,8
BiH 13,1 Italija 12,6
Nemčija 10,8 Slovenija 11,3
Slovenija 10,1 Avstrija 9,0
Avstrija 6,1 Madžarska 6,2
 
Vir: Factiva; ITC, september 20134