Južna Koreja

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Južni Koreji

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

V letu 2014 je izvoz blaga dosegel 467,1 mlrd EUR, uvoz 397,4 mlrd EUR. Presežek Južne Koreje v blagovni menjavi je v letu 2014 znašal 69,7 mlrd EUR. Največ so v letu 2014 izvozili električne in elektronske opreme, vozil, strojev, mineralnih goriv ter optične, tehnične in medicinske opreme. Glavni izvozni trgi v letu 2014 so bili Kitajska (15,4 % od celotnega izvoza), ZDA, Japonska, Hong Kong in Singapur. Največ so v letu 2014 uvozili mineralnih goriv, električne in elektronske opreme, strojne opreme ter železa in jekla. Največ so uvažali iz Kitajske (17,1 % od celotnega uvoza), sledijo Japonska, ZDA, Savdska Arabija in Katar.


Južna Koreja - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi
 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Električna in elektron. oprema

24,1

Mineralna goriva, olja

33,4

Vozila

12,8

Električna in elektron. oprema

14,3

Stroji, jedrski reaktorji

11,0

Stroji, jedrski reaktorji

9,3

Mineralna goriva, olja

9,2

Železo in jeklo

4,2

Optična, tehn. in medic. oprema

6,3

Optična, tehn. in medic. oprema

3,4

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Kitajska

25,4

Kitajska

17,1

ZDA

12,3

Japonska

10,2

Japonska

5,6

ZDA

8,7

Hong Kong

4,8

Savdska Arabija

7,0

Singpur

4,2

Katar

4,9

 

 
Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 
 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Južni Koreji so v letu 2012 znašale 157,7 mlrd EUR. Celotne izhodne TNI Južne Koreje so v letu 2013 znašale 164,7 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 15,2 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Južni Koreji 2013 - 2016 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.

 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Južni Koreji zabeležili skupno 1.209 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 89,7 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 74,2 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 225.741 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

ZDA

81.289

457

385

29.150,2

Japonska

40.923

183

150

15.116,9

Nemčija

17.009

117

83

5.713,8

Velika Britanija

7.391

82

71

2.915,3

Francija

20.614

60

46

6.454,7

Kitajska

7.307

36

33

3.811,2

Nizozemska

10.338

31

29

12.448,4

Švica

1.334

20

19

521,8

Švedska

2.233

17

16

375,8

Kanada

1.672

16

15

608,5

Druge države

36.345

190

172

12.774,7

Skupaj

225.741

1.209

1.017

89.667,6

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Elektronske komponente

43.224

86

23.688,2

Kemikalije

20.156

104

12.131,3

Avtomobilski deli

14.624

73

4.653,3

Progr. opr. in IT storitve

11.914

171

1.573,2

Polprevodniki

9.459

60

2.728,7

Transport

7.528

51

2.464,7

Finančne storitve

5.987

80

2.487,5

Komunikacije

5.942

54

1.953,2

Ind. stroj. opr. in orodja

5.314

84

738,3

Poslovne storitve

4.842

102

841,6

Drugi sektorji

96.751

344

36.407,6

Skupaj

225.741

1.209

89.667,6

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.

 

Poglejte si tudi:

Ustanavljanje družb

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo