Južna Koreja

Zunanja trgovina države Južne Koreje

 

V letu 2013 je izvoz blaga dosegel 464 mlrd EUR, uvoz 403,5 mlrd EUR. Presežek Južne Koreje v blagovni menjavi je v letu 2013 znašal 60,5 mlrd EUR. Največ so v letu 2013 izvozili električne in elektronske opreme, vozil, strojev, mineralnih goriv ter optične, tehnične in medicinske opreme. Glavni izvozni trgi v letu 2013 so bili Kitajska (26,1 % od celotnega izvoza), ZDA, Japonska, Hong Kong in Singapur. Največ so v letu 2013 uvozili mineralnih goriv, električne in elektronske opreme, strojne opreme ter železa in jekla. Največ so uvažali iz Kitajske (16,1 % od celotnega uvoza), sledijo Japonska, ZDA, Savdska Arabija in Katar.


Južna Koreja - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Električna in elektron. oprema 24,2 Mineralna goriva, olja 35,0
Vozila 13,0 Električna in elektron. oprema 14,0
Stroji, jedrski reaktorji 10,6 Stroji, jedrski reaktorji 9,2
Mineralna goriva, olja 9,7 Železo in jeklo 4,0
Optična, tehn. in medic. oprema 6,4 Optična, tehn. in medic. oprema 3,3

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Kitajska 26,1 Kitajska 16,1
ZDA 11,1 Japonska 11,6
Japonska 6,2 ZDA 8,1
Hong Kong 5,0 Savdska Arabija 7,3
Singapur 4,0 Katar 5,0
 
Vir: Factiva; ITC, september 2014.