10 držav, ki proizvajajo najčistejšo elektriko na svetu

torek, 01. avgust 2023

Mednarodna agencija za energijo (IEA) napoveduje, da bo do sredine stoletja že 90 % svetovne proizvodnje električne energije prihajalo iz obnovljivih virov, do leta 2050 pa 100 %. Vendar pa je pred nekaterimi državami še dolga pot do uresničitve teh ciljev.

Po podatkih GlobalData je bilo leta 2022 46 % svetovne proizvodnje električne energije proizvedene brez ogljika, medtem ko se je samo 40 % držav ponašalo s čistim virom energije kot največjim virom proizvodnje.
Čista energija tu vključuje jedrsko energijo in obnovljive vire energije.

Le malo držav na svetu pridobiva več kot 95 % svoje energije iz čistih virov. Prvih 10 držav z najčistejšimi električnimi omrežji ima en skupni imenovalec in to je hidroenergija, ki izkorišča tekočo vodo za proizvodnjo električne energije.
Po podatkih GlobalData je leta 2022 hidroenergija predstavljala 16 % svetovne proizvodnje električne energije, zaradi česar je 3. največji posamezni vir energije za premogom (26 %) in plinom (24 %). 
 

10 držav z najčistejšimi električnimi omrežji na svetu 

Albanija: 94,8 % čiste energije (10. mesto) 

Na 10. mestu seznama držav z najčistejšimi električnimi omrežji je Albanija, ki 94,8 % svoje oskrbe z električno energijo pridobi iz hidroelektrarn. 
Čeprav je bila Albanija v osemdesetih letih prejšnjega stoletja neto izvoznica električne energije, je zaradi številnih dejavnikov, vključno s povečanim povpraševanjem in pomanjkanjem naložb, postala neto uvoznica, s tremi četrtinami celotne proizvodnje električne energije (in 90 % domače proizvodnje), ki prihaja iz reke Drin na severu države.
Tako kot v drugih državah, ki so močno odvisne od hidroenergije, je albanski elektroenergetski sistem izjemno občutljiv na vremenske razmere, saj se prebivalci srečujejo s pomanjkanjem, pa tudi z izpadi električne energije v sušnih obdobjih.


 

Demokratična republika Kongo: 95,5 % (9. mesto) 

Na 9. mestu je Demokratična republika Kongo (DRK), ki proizvede 95,5 % električne energije iz vodne energije, preostanek pa iz nafte.
DR Kongo se razprostira na ogromnem območju, ki je veliko približno 2/3 zahodne Evrope. Ponaša se z bogastvom naravnih virov, vključno s kritičnimi minerali, kot sta kobalt in baker, poleg tega pa ima država tudi velik hidroenergetski potencial.Večji del hidroenergije v DR Kongo prihaja iz jezov Inga I in Inga II v osrednji provinci Kongo, ki imata skupno nameščeno zmogljivost 1.775 MW. Kljub temu, da je DR Kongo med afriškimi državami na 1. mestu po vodnem potencialu, večina tega potenciala ostaja neizkoriščenega. Zaradi pestre zgodovine politične nestabilnosti, državljanske vojne in posledične nerazvitosti infrastrukture je 6 % stopnja elektrifikacije v DR Kongo ena najnižjih na celini, saj ima le 19 % od 108 mio ljudi dostop do elektrike.
 

Islandija: 96,2 % (8. mesto) 

8. na seznamu je Islandija. To je edina država med prvih 10, ki pridobi pomemben delež (26 %) svoje električne energije iz geotermalne energije, preostanek (70 %) pa iz hidroelektrarn.
Geotermalno ogrevanje, ki se nahaja na nekaterih geološko najbolj aktivnih ozemljih na svetu v vulkanskem žarišču, pokriva malo več kot 80 % potreb države po ogrevanju vode in prostora ter malo manj kot 1/3 celotne energije v državi.
Islandsko električno omrežje ime 2. največji delež (26 %) geotermalne energije na svetu, za Kenijo, kjer geotermalna energija obsega skoraj 1/3 celotne mešanice električne energije. V absolutnem smislu je Islandija 9. največja proizvajalka geotermalne energije na svetu.
 

Švica: 97,4 % (7. mesto) 

7. na seznamu je Švica, država z največjo raznolikostjo čistih virov energije od vseh prvih 10. Po podatkih IEA ima Švica najnižjo intenzivnost ogljika med vsemi državami, zahvaljujoč skoraj brez-ogljičnemu sektorju električne energije, v katerem prevladujeta jedrska in hidroenergija.
Medtem ko hidroenergija predstavlja dve 2/3 mešanice električne energije v državi, predstavlja pomemben delež tudi sončna energija (18 %). 
Švica je tudi edina država na seznamu, ki precejšen del električne energije pridobiva iz jedrske energije (12 %).
Leta 2017 je 58,2 % švicarskih državljanov glasovalo za podporo reviziji državnega energetskega zakona, ki bi omogočil postopno opuščanje jedrske energije. Od takrat se je Švica osredotočila na razširitev uvajanja obnovljive energije, pri čemer je švicarska vlada leta 2021 namenila 450 mio CHF za pomoč pri financiranju gradnje in namestitve solarnih PV.
 

Norveška: 98,3 % (6. mesto) 

6. najčistejše električno omrežje na svetu se nahaja na Norveškem, državi na severu Evrope. Norveška, ki je znana po svojih votlih fjordih, obdanih z vijugastimi vodnimi potmi, se je izkazala za začetnico elektrifikacije, saj je v poznem 19. stoletju zgradila svojo prvo hidroelektrarno. Hidroenergija v državi zdaj predstavlja 84 % skupne zmogljivosti omrežja v državi, preostanek pa prihaja iz vetra (13 %) in plina (2 %).
Kljub temu, da je Norveška ena od držav z najčistejšim električnim omrežjem na svetu, pa je hkrati tudi 2. največja proizvajalka nafte in plina v Evropi (za Rusijo) ter 4. največja izvoznica plina v Evropi in 14. na svetu.
 

Etiopija: 98,1 % (5. mesto)

Etiopija, ki se nahaja na Afriškem rogu, proizvaja električno energijo iz razmeroma velikega števila obnovljivih virov. Hidroenergija predstavlja 3/4 njene omrežne zmogljivosti. Država je bila leta 2022 največji proizvajalec hidroenergije v vsej Afriki v absolutnem smislu (4 GW). Država pridobiva 10 % svoje električne energije tudi iz biomase in 10 % iz vetra na kopnem.
To je predvsem posledica ugodnih vetrovnih razmer v regijah, kot sta Tigray in Somali.
Glede na lokacijo v podsaharski Afriki je Etiopija zaradi odvisnosti od hidroenergije občutljiva na podnebne spremembe, saj spreminjanje vzorcev padavin, dolgotrajne suše in povečana spremenljivost vode predstavljajo tveganje za njen hidroenergetski potencial.
 

Nepal: 98,4 % (4. mesto) 

Nepal, ki se nahaja med Kitajsko in Indijo v himalajskih gorah, pridobiva skoraj vso električno energijo (97 %) iz hidroelektrarn.
Čeprav večina celotne oskrbe Nepala z energijo prihaja iz bio-goriv in odpadkov, je Nepal v zadnjem desetletju močno povečal število prebivalcev z dostopom do električne energije. Na začetku tisočletja je v Nepalu le 19 % prebivalstva imelo dostop do električne energije. Zaradi obsežnih kitajskih naložb ima danes dostop do elektrike že več kot 94 % prebivalstva.
 

Lesoto: 99,3 % (3. mesto) 

Veliko držav na tem seznamu ima sorazmerno majhna elektroenergetska omrežja v primerjavi s preostalim svetom. Majhno gorsko kraljestvo Lesoto pa spada tudi med 10 držav z najmanjšimi električnimi omrežji na svetu, s skupno zmogljivostjo le 73 MW.
Velika večina električne energije v Lesotu se proizvede iz vodne energije, večinoma iz projekta Lesotho Highlands Water Project, preostanek (0,6 %) pa iz sonca in nafte. 
Poleg hidroenergije se Lesoto močno zanaša tudi na biomaso, za zadovoljevanje potreb svojega pretežno podeželskega prebivalstva pri kuhanju in ogrevanju pa tudi na uvožen premog in nafto.
 

Butan: 99,8 % (2. mesto)

Na 2. mestu je Butan, majhna država med Indijo in Kitajsko, ki skoraj vso (99,7 %) električno energijo proizvede iz hidroelektrarn.
Butan je skupaj s Surinamom in Panamo ena od samo treh ogljično negativnih držav na svetu. Butan več kot 75 % svoje čiste energije izvozi v Indijo.
 

Paragvaj: 100 % (1. mesto) 

Paragvaj je postala 1. država na svetu, ki ima 100 % čisto oskrbo z električno energijo, potem ko je decembra 2021 zaprla svojo zadnjo termoelektrarno. Paragvaj, ne-obalna država v Južni Ameriki z malo manj kot 7 mio prebivalcev, celotno elektriko pridobiva iz vodne energije. V absolutnem smislu se Paragvaj ponaša s 3. največjo proizvodnjo hidroenergije na svetu, s približno 9 GW v letu 2022.
Približno 70 % celotne porabe električne energije v Paragvaju napaja ogromen jez Itaipu, ki ustvarja presežek energije, ki se izvaža v sosednje države, vključno z Brazilijo.
 

 
Viri: Factiva, MarketLine, GlobalData


Preberite tudi:


Globalni trendi na področju zelene tehnologije
 
OVE bodo do leta 2025 največji vir proizvodnje električne energijeZa informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: