Antwerpen-Bruges je postalo največje evropsko pristanišče

torek, 03. maj 2022
 

Obsežne, a trajnostne ambicije

Februarja 2021 sta mesti Antwerpen in Bruges objavili začetek postopka združitve za svoji pristanišči Antwerpen in Zeebrugge v Belgiji22. aprila 2022 je bila končana združitev obeh pristanišč, ki sedaj delujeta pod enim imenom, pristanišče Antwerpen-Bruges.

Danes to enotno pristanišče zagotavlja 74.000 neposrednih in 90.000 posrednih delovnih mest in ima dodano vrednost skoraj 21 mlrd EUR, kar predstavlja 4,5 % belgijskega BDP. Največje izvozno pristanišče v Evropi, pristanišče Antwerpen-Bruges, bo tudi največje pretovorno pristanišče za vozila, največji integrirani kemični grozd in eno vodilnih kontejnerskih pristanišč v Evropi.

Pristanišče Antwerpen-Bruges ima izrecne ambicije postati prvo svetovno pristanišče, ki bo uskladilo gospodarstvo, ljudi in podnebje. Enotno pristanišče namerava še okrepiti svoj položaj v mednarodni logistični verigi, prevzeti vodilno vlogo pri energetski in digitalni tranziciji ter hkrati ustvarjati trajnostno dodano vrednost za celotno družbo. Ne samo za območje Antwerpna in Zeebruggea, ampak tudi za vse ostale deležnike v širši nacionalni in mednarodni regiji.
 

Krepitev globalnega položaja v težkih časih

V trenutnem geopolitičnem in makroekonomskem kontekstu je združitev odlična priložnost, da se pristanišči Antwerpen in Zeebrugge, ter s tem Flandrija, postavijo v še močnejši položaj na svetovnem zemljevidu. Pristanišče Antwerpen-Bruges bo izkoristilo prednosti obeh pristaniških lokacij in svojo strategijo osredotočilo na zabojnike, razsute tovore, RoRo promet in kemikalije. Enotno pristanišče je postalo tudi največje evropsko izvozno pristanišče, z obsegom 147 mio ton na leto.

S poudarkom na krepitvi medsebojne povezanosti med lokacijama v Antwerpnu in Brugesu ter doseganju ekonomije obsega na področju digitalizacije bo enotno pristanišče prispevalo k učinkovitosti, zanesljivosti in trajnosti logistične verige. Pristanišče Antwerpen-Bruges ima na voljo vsa orodja, da igra vse pomembnejšo vlogo na globalni logistični sceni.

Pristanišče Antwerpen-Bruges bo združilo najboljše iz obeh pristanišč, ki se v veliki meri dopolnjujeta. Antwerpen ima na primer prednosti pri ravnanju in shranjevanju kontejnerjev, razsutih in kemičnih izdelkov, medtem ko je Zeebrugge glavno pristanišče za RoRo promet, pretovarjanje kontejnerjev in pretovarjanje tekočega zemeljskega plina. S tesnejšim sodelovanjem se bo nadaljevala trajnostna rast posameznih in skupnih tržnih deležev obeh pristanišč.
 

Pionir v ponovni uporabi vodika in CO2

Pristanišče Antwerpen-Bruges namerava postati središče zelene energije in pomagati oblikovati energetski prehod v trajnostno prihodnost. Enotno pristanišče bo nadaljevalo in razširilo svoj pionirski projekt za zajemanje, shranjevanje in ponovno uporabo CO2. Prek pristanišča bo do leta 2025 iz industrije v pristanišču zajetih prvih 2,5 mio ton CO2. Ta CO2 bo shranjen in sčasoma ponovno uporabljen kot surovina za širok spekter uporabe.

Poleg tega kombinacija položaja pristanišča Antwerpen, kot drugega največjega petrokemijskega grozda na svetu in obalnega položaja pristanišča Zeebrugg, predstavlja skupnemu pristanišču edinstveno priložnost, da prevzame vodilno vlogo pri uvajanju vodikovega gospodarstva. Do leta 2028 naj bi pristanišče Antwerpen-Bruges na svoji platformi sprejelo prve zelene molekule vodika, ki bodo imele ključno vlogo pri razvoju vodikovega gospodarstva.
Nazadnje bo pristanišče Antwerpen-Bruges ponudilo različne prednosti v inovacijah in digitalizaciji, zaradi katerih logistična veriga ne bo le učinkovitejša, temveč tudi varnejša in zanesljivejša. 
 

Viri: Factiva, CE NoticiasFinancieras, PortsEurope


Preberite še:

Glavni trendi, ki vplivajo na globalne dobavne verige v 2022
 
Globalni trendi na področju transporta in logistike
 
Lockdown v Šanghaju bo povečal stroške prevoza
 
Vpliv rusko-ukrajinske vojne na globalni kontejnerski promet