Evropski trg cestnega tovornega prometa

četrtek, 20. oktober 2022

Evropski trg cestnega tovornega prometa naj bi po ocenah analitikov leta 2022 dosegel vrednost 410,47 mlrd USD. V naslednjih 6 letih naj bi trg rasel po 3,61 % povprečni letni stopnji ter v letu 2028 dosegel vrednost 507,83 mlrd USD.
 

Segmentacija trga


Segmentacija glede na razdaljo

Segment prevoza na dolge razdalje je prevladujoč segment v evropski industriji cestnega tovornega prometa. Španija, Francija, Nemčija in druge države Evropske unije imajo med seboj relativno kratke razdalje, kar spodbuja medsebojno trgovino.
 

Segmentacija po vrsti izdelka

Največji segment glede na vrsto izdelka je segment trdnega blaga. Trdno blago prevladuje v segmentu vrste izdelkov nad tekočim blagom v Evropi, saj večina blaga, prepeljanega znotraj tega segmenta, prispeva k proizvodnji dodane vrednosti v regiji.
 

Segmentacija po končnem uporabniku

Sektor trgovine na debelo in drobno je največji v segmentu končnih uporabnikov. Ta sektor namreč predstavlja več kot 8 % delež BDP v Evropi. 
 

Segmentacija po državah

Nemčija je po obsegu trgovine vodilna v evropski regiji. Leta 2020 je obseg nemškega prometa v sektorju cestnega tovornega prometa znašal 304,6 mlrd tonskih km. Največji obseg prevozov je bil dosežen leta 2007. Leta 2021 je bilo v Nemčiji prodanih ali registriranih več kot 351.000 gospodarskih vozil. Prodaja se je od leta 2019 do leta 2020 zmanjšala za skoraj -15 % in ostala nižka tudi v letu 2021, z le 1 % rastjo na letni ravni.

Francija je na drugem mestu po obsegu trgovine v evropski regiji. Količina tovora, prepeljanega po celinskih prevoznih sredstvih, narašča že od leta 2015. Največ blaga se v Franciji prepelje po cestah. Leta 2018 so v Franciji zabeležili 168 mlrd tonskih km. Blago, ki se prevaža po francoskih cestah, naj bi po napovedih v letu 2022 ustvarilo prihodek v višini 48,4 mlrd USD.

Združeno kraljestvo je tretja največja država v evropski regiji po obsegu trgovine. Transportna industrija, vključno z železnico, cestami, zrakom in vodnimi potmi, je obsežen sektor v državi, ki je v letu 2019 ustvaril skupen promet v višini več kot 202,8 mlrd GBP (265,99 mlrd USD). Naložbe v infrastrukturo notranjega prometa v Združenem kraljestvu prav tako vztrajno rastejo in so leta 2019 dosegle 22,9 mlrd EUR (25,64 mlrd USD). Večina te infrastrukturne porabe je bila ustvarjena za zadovoljevanje naraščajočih prevoznih potreb prebivalstva, ki postaja vse bolj motorizirano.
 

Konkurenca na trgu

Evropski trg cestnega tovornega prometa je precej razdrobljen, pri čemer ima največjih 5 podjetij skupno 6,64 % tržni delež.
 

Glavni konkurenti na trgu

  • Dachser
  • DB Schenker
  • Deutsche Post
  • DHL Group
  • DSV
  • Kuehne + Nagel
 

Vozni park tovornih vozil v EU

Leta 2021 je bilo v EU registriranih 3,9 mio tovornih vozil, kar je 0,8 % več kot leta 2020. V obdobju 2017 - 2020 je število tovornih vozil beležilo negativno povprečno letno stopnjo rasti (-0,1 %).

Med državami članicami EU je imela Poljska leta 2021 največ tovornih vozil in sicer 18,1 % celotnega voznega parka v EU. Na drugem mestu je Nemčija (14,3 %), ki ji sledita Francija (10,5 ) in Španija (9,5 %).


 
V letu 2021 so države članice EU beležila različne trende glede zaloge tovornih vozil. V 19 državah se je zaloga povečala, v 7 pa zmanjšala.

Razmeroma močan padec števila tovornih vozil je bil v Bolgariji (-13,5 %) in v manjši meri na Finskem (-7,8 %).

Več držav članic EU je v letu 2021 beležilo znaten porast števila tovornih vozil. Irska (+10,0 %), Portugalska (+5,9 %) in Hrvaška (+5,1 %) so zabeležile največjo rast.
 
Najvišjo pozitivno povprečno letno stopnjo rasti števila tovornih vozil je v obdobju 2017–2020 zabeležila Litva (+11,8 %), sledita ji Irska (+8,3 %) in Hrvaška (+5 %).

Najvišjo negativno rast pa je v tem obdobju beležila Francija s povprečno letno stopnjo rasti -9,1 %. Sledita ji Bolgarija (-5,5 %) in Grčija (-5,4 %).

 
Viri: Factiva, Mordor Intelligence Inc, Eurostat

 

Preberite še:

Globalni trendi na področju transporta in logistike
 


Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: