Kazahstanskim rejcem perutnine primanjkuje krmne pšenice

četrtek, 09. junij 2022
 

Ruska prepoved izvoza je povzročila pomanjkanje žita na kazahstanskem trgu

Po poročanju lokalnega časopisa Kapital so se v Kazahstanu zaradi prepovedi izvoza žita iz Rusije cene krmne pšenice na tono letos aprila povišale s povprečnih 120.000 KZT (237 EUR) na 160.000 KZT (316 EUR).
Kazahstanska perutninska industrija potrebuje od 750.000 do 800.000 ton žita na leto. Zaradi prepovedi izvoza poceni žita iz Rusije in pomanjkanja kazahstanskega žita ga sedaj kupujejo po 160.000 KZT (316 EUR) za tono brez DDV.
Cena krmnega žita se je v zadnjih treh letih v Kazahstanu potrojila. Zaradi visokih cen in pomanjkanja krmnega žita so bili nekateri rejci že prisiljeni zaustaviti poslovanje.
Kako težke so razmere s krmo v perutninski industriji, kaže tudi primer iz regije Akmola, kjer je na perutninskih farmah AgroInvest od začetka leta 2022 zaradi lakote poginilo že 100.000 kokoši nesnic. "Tovarna je zdaj zaprta," je povedal Ruslan Šaripov, predsednik Kazahstanske zveze perutninarjev.
Kazahstanska vlada je izvoznikom žita naročila, da prodajo 10 % vsega izvoženega žita posebnemu skladu, ustanovljenemu v okviru državne prehranske korporacije, da bi zbrane količine prenesli na perutninske farme, vendar se tržni pogoji po besedah Šaripova še niso izboljšali.
Kazahstanski perutninarji se pritožujejo, kako so zahodne sankcije prizadele dobavo različnih surovin iz EU, ki so se v državo dobavljali prek Rusije.
Sankcije so privedle do močnega dviga cen vseh uvoženih stvari. Še posebej so se dvignile cene krme, cepiv, razkužil, embalažnih materialov in aminokislin.
 

Kazahstanska perutninska industrija v številkah 

Leta 2021 je proizvodnja perutninskega mesa v Kazahstanu znašala 283.000 ton, kar je 57 % več kot leta 2017.
 
Domača poraba je leta 2021 znašala 427.000 ton, pri čemer 64 % domačega povpraševanja pokrivajo kazahstanske perutninske farme. V zadnjih 5 letih se je poraba perutnine na prebivalca povečala z 18,8 kg na 21,1 kg.
 
Leta 2021 je Kazahstan uvozil 168.000 ton perutninskega mesa v primerjavi s 172.000 v letu 2017. Največ uvoza je bilo iz Rusije, Belorusije in ZDA.
 
Izvoz vztrajno raste že od leta 2018, ko je bil ocenjen na 8.700 ton. Leta 2021 je dosegel 24.000 ton. Kazahstanski perutninarji izvažajo perutninsko meso predvsem v sosednje srednjeazijske države Tadžikistan, Turkmenistan in Kirgizistan.
 
Kazahstan si prizadeva, da bi do leta 2027 dosegel raven proizvodnje 600.000 ton in tako postal neto izvoznik perutninskega mesa.


 
Viri: Factiva, bne IntelliNews, Kazakhstan Newsline
 

Preberite še: 

Globalni trendi na področju hrane in pijače

Zaradi ruske agresije ogrožena svetovna oskrba s hrano

Kazahstan namerava omejiti izvoz žit in moke

Priložnosti na kazahstanskem trgu