Leta 2023 je v Avstriji prišlo do zloma trga ogrevanja

torek, 12. marec 2024
 

Razcvet trga ogrevanja na OVE v letu 2022

Zaradi nihanja cen energije in negotovosti pri dobavi, ki so bile posledica vojne v Ukrajini, je leta 2022 prišlo do preobrata na avstrijskem trgu ogrevanja. Prvič je bilo vgrajenih več ogrevalnih sistemov na obnovljive vire kot sistemov na fosilna goriva. Kljub upadu gradbene dejavnosti se je skupna prodaja ogrevanja leta 2022 povečala na več kot 110.000 enot (brez cevnega daljinskega ogrevanja). 
 

Zlom trga v letu 2023

Dejavniki, kot so padajoče cene energije, močno znižanje gradbene dejavnosti, zvišanje obrestnih mer, ter napoved višjih subvencij od leta 2024 dalje, so leta 2023 pripeljali do drastičnega padca trga ogrevanja. Obseg trga se je zmanjšal za približno 25.000 enot.

Avstrijska zvezna vlada je od leta 2024 naprej napovedala znatno višje subvencije za prehod ogrevanja na obnovljive vire, z do 75 % investicijskih stroškov, kar je povzročilo zastoj na trgu ogrevanja.

V zadnjih treh letih se je v Avstriji aktivnost novogradenj iz povprečno 32.000 novozgrajenih objektov letno, zmanjšala za več kot -50 %, trend padanja pa se še nadaljuje. Upad je še posebej izrazit na področju eno in dvostanovanjskih stavb. Zaradi posebej visokega tržnega deleža sistemov toplotnih črpalk v tej kategoriji stavb je prišlo do izpada približno 10.000 sistemov toplotnih črpalk. Vzroki za upad novogradenj so različni. Splošna inflacija, povišanje cen gradenj in obrestnih mer zmanjšujejo kupno moč in sposobnost investiranja ljudi. Bistveno strožji kreditni predpisi jim še dodatno otežujejo uresničevanje gradbenih projektov. 

Močno povečanje trga v letu 2022 in nato padec sredi leta 2023 predstavljata izzive za industrijo ogrevanja ter inštalacijska in komercialna podjetja.
 

Trg toplotnih črpalk v Avstriji leta 2023

Močan padec celotnega avstrijskega ogrevalnega trga je v letu 2023 prizadel tudi segment toplotnih črpalk. Ta segment, ki ima med ogrevalnimi tehnikami največjo prodajo v Avstriji, je lani beležil skoraj -12 % upad.

Skupno je bilo lani v Avstriji nameščenih 43.500 ogrevalnih toplotnih črpalk. S tem cilj, preseči rekordno prodajo leta 2022 s približno 50.000 na novo nameščenimi toplotnimi črpalkami v letu 2023, ni bil dosežen, s čimer postaja dekarbonizacija ogrevalnega sektorja vse bolj oddaljena.

Glede na študijo »Heat Future 2050«, ki jo je pripravila Dunajska tehnološka univerza, ter glede na avstrijsko dolgoročno strategijo prenove, je za razogljičenje avstrijskega stavbnega fonda potrebnih približno 1.300.000 toplotnih črpalk. To bi zahtevalo stalno letno prodajo okoli 60.000 toplotnih črpalk. 

Prodaja toplotnih črpalk za sanitarno vodo ostaja dolgoročno stabilna pri preko 11.500 enotah za varno in učinkovito oskrbo s toplo vodo. 

Tudi prodaja na področju velikih toplotnih črpalk se je lani povečala za 23,7 % in s 162 sistemi dosegla najvišjo letno prodajo v tem segmentu doslej.

Kljub padcu so toplotne črpalke še vedno številka 1 na avstrijskem trgu ogrevanja, z naraščajočim tržnim deležem.

Približno 43.500 v letu 2023 na novo nameščenih toplotnih črpalk za ogrevanje je bilo uporabljenih skoraj izključno za prenovo ogrevanja. Zaradi občutno manjšega skupnega trga pa se je tržni delež segmenta toplotnih črpalk povečal na dobrih 50 %.


 

Toplotne črpalke imajo pri dekarbonizaciji industrijskega sektorja osrednjo vlogo

Evropska industrija porabi približno četrtino evropskih potreb po energiji. Od tega se 43 % porabi za zagotavljanje temperatur do 200 °C. 

V mnogih komercialnih in industrijskih območjih lahko toplotne črpalke zagotavljajo temperature in zmogljivost na zelo učinkovit način, brez onesnaževal in CO2, zato imajo toplotne črpalke pri dekarbonizaciji industrijskega sektorja osrednjo vlogo. 

Za podnebno nevtralno industrijo je treba tako oskrbo s toploto v zgradbah kot tudi proizvodnjo procesne toplote pretvoriti v trajnostne in obnovljive vire toplote.

Po ocenah Mednarodne agencije za energijo bi lahko toplotne črpalke samo v 3.000 obratih papirne, živilske in kemične industrije na zelo učinkovit način zagotovile potrebnih 15 GW toplote in s tem pomembno prispevale k zmanjšanju stroškov in izpustov CO2.
 

8. mednarodni kongres velikih toplotnih črpalk, 10. in 11. junija 2024

8. mednarodni kongres velikih toplotnih črpalk bo letos potekal 10. in 11. junija na Koroškem ob Vrbskem jezeru.

Kongres je pobuda avstrijskega, nemškega in švicarskega združenja toplotnih črpalk. Vsako leto izmenično poteka v eni od teh treh držav: Švici, Nemčiji in Avstriji.

Program vključuje uspešne primere iz prakse, rezultate študij in predstavitve rešitev ogrevanja in hlajenja s toplotnimi črpalkami za stanovanjske stavbe, naselja, javne zgradbe, industrijo, storitve, trgovino, lokalno in daljinsko ogrevanje, razvoj projektov in poslovne modele.

Viri: Factiva, APA - Austria Presse Agentur

 

Preberite tudi: 


Globalni trendi na področju panoge strojev in naprav

Prodaja toplotnih črpalk v EU upada

Gospodarstvo ter možnost vstopa na avstrijski trgZa informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: