Rast zagonskih podjetij z AI v jugovzhodni Evropi

četrtek, 10. avgust 2023
 

Velik porast zagonskih podjetij na področju zdravstva in fintecha 

V letu 2023 je v jugovzhodni Evropi, še zlasti v Romuniji, opaziti veliko povečanje ekosistema zagonskih podjetij, ki uporabljajo AI in privabljajo veliko mednarodno pozornost, zahvaljujoč kombinaciji dejavnikov, vključno z izobraženo in nadarjeno delovno silo in dostopom do virov.

Največ teh zagonskih podjetij se osredotoča na posebne sektorje, kot so zdravstvo, fintech, kmetijstvo, proizvodnja, logistika, trgovina na drobno in trajnostni sektor.

Zdravstveno varstvo je eno od glavnih področij, kjer uporaba AI hitro narašča, od diagnostike s pomočjo AI, pa do spremljanja bolnikov.

Tudi finančni in zavarovalniški sektor je eno od perspektivnih področij. Fintech start-up podjetja uporabljajo AI za odkrivanje goljufij, algoritme za kreditno točkovanje, preoblikovanje analize tveganja in uporabniške izkušnje, prilagojeno finančno in zavarovalniško svetovanje ter avtomatizirano trgovanje.

Trend digitalne preobrazbe se širi tudi v tradicionalnih panogah, kot so kmetijstvo, proizvodnja, logistika in maloprodaja. Zagonska podjetja zagotavljajo rešitve, ki jih poganja AI, kot so prediktivno vzdrževanje, natančno kmetovanje ter prilagojene nakupovalne izkušnje.

Glede na raziskavo, ki sta jo o novo-ustanovljenih podjetjih, ki uporabljajo AI v Romuniji in jugovzhodni Evropi, pripravila Techcelerator in Google, namerava skoraj polovica zagonskih podjetij iz jugovzhodne Evrope, ki uporablja AI, v naslednjih 2 letih pridobiti finančna sredstva nad 1 mio EUR. Sredstva nameravajo nameniti za mednarodno širitev, povečanje ekipe ter uvedbo novih storitev in izdelkov.

Več kot polovica identificiranih start-up podjetij je bila ustanovljena po letu 2020. 10 % teh podjetij je v lanskem letu zapustilo trg.
 

Slovenija ima v regiji JVE največji, Romunija na najmanjši delež podjetij, ki uporabljajo tehnologijo AI 

Slovenija je imela leta 2021 v regiji JVE največji delež podjetij, ki uporabljajo tehnologijo AI, in sicer 12 %. To je več kot dvakrat več od drugo-uvrščene države, Slovaške, kjer le 5 % podjetij uporablja katero koli tehnologijo AI. V Romuniji je bil delež le 1 %. 
 

Delež podjetij v jugovzhodni Evropi, ki uporabljajo AI (v letu 2021, v %)

 
Država % podjetij
Slovenija 12 %
Slovaška 5 %
Latvija 4 %
Litva 4 %
Češka 4 %
Bolgarija 3 %
Estonija 3 %
Madžarska 3 %
Poljska 3 %
Romunija 1 %


AI je področje, ki bo imelo v prihodnje velik pomen in vpliv na romunsko družbo in gospodarstvo. Romunija ima veliko izobraženih strokovnjakov na področju matematike in IT, vključno z AI, a veliko njih odide v tujino. Romunska vlada si prizadeva za sprejetje AI v državi. V ta namen je ustanovila Romunski odbor za AI. Gre za ambiciozno pobudo, ki bo podpirala razvoj novih relevantnih subjektov na področju AI, omogočala združevanje predstavnikov zasebnega sektorja in povezovanje perspektiv zasebnega in inovacijskega sektorja v razvoj javnih politik glede AI v Romuniji.
 

Cilji in izzivi zagonskih podjetij v letu 2023 

Tretjina anketirancev je dejala, da je njihov glavni cilj v letošnjem letu privabiti več strank. Drugi pomembni cilji ustanoviteljev so privabiti nov krog naložb, povečati svojo ekipo, vstopiti na nove trge ali lansirati storitve in izdelke.

Več kot polovica anketiranih podjetnikov je že pridobila naložbe, tretjina že financiranih start-up podjetij pa je pridobila naložbe med 500.000 in 1 mio EUR. Več kot 10 % podjetij je pritegnilo zneske med 50.000 in 100.000 EUR. Manj kot tretjina udeležencev ni pritegnila naložb.

Med največje izzive, s katerimi se soočajo ustanovitelji start-up podjetij, sodijo pomanjkanje ustreznega kadra, težave pri pridobivanju finančnih sredstev ter nezmožnost zagotoviti denarni tok, ki ga potrebujejo za delovanje. Prav tako se jim zdi izziv mednarodna širitev in birokratski procesi.


Viri: Factiva, Romania Business Insider, bne IntelliNews

 

Preberite še:


Globalni trendi na področju IKT

Vlade po svetu si prizadevajo za uvedbo zakonov, ki bi urejali uporabo AI

Gospodarstvo ter možnosti vstopa na romunski trg

 


Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: