Egipt

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Egiptu

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

Egipt ima velik strukturni trgovinski primanjkljaj. Egipt je v letu 2014 uvozil za 48,1 mlrd EUR, izvozil pa za 18,9 mlrd EUR blaga. Trgovinski primanjkljaj je znašal 29,2 mlrd EUR. Egipt največ izvaža mineralna goriva, električno in elektronsko opremo, plastiko, užitne vrtnine ter sadje in oreščke. Vodilni izvozni trg v letu 2014 je bila Italija (9,2 % od celotnega izvoza). Sledijo Savdska Arabija, Indija, Turčija in ZDA. V letu 2014 je Egipt največ uvažal mineralna goriva, strojno opremo, vozila, žita ter električno in elektronsko opremo. Največ je Egipt v letu 2014 uvažal iz Kitajske (11,3 % od celotnega uvoza), sledijo Nemčija, ZDA, Kuvajt in Italija.Egipt - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Mineralna goriva, olja

23,4

Mineralna goriva, olja

13,9

Električna in elektron. oprema

7,3

Stroji, jedrski reaktorji

8,1

Plastika in plastični izdelki

6,2

Vozila

7,4

Užitne vrtnine, koreni, gomolji

4,6

Žita

7,1

Sadje, oreščki

3,9

Električna in elektron. oprema

6,6

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Italija

9,2

Kitajska

11,3

Savdska Arabija

7,4

Nemčija

7,8

Indija

7,2

ZDA

7,3

Turčija

5,4

Kuvajt

4,9

ZDA

4,2

Italija

4,6

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.

 
 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij 

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Egiptu so v letu 2013 znašale 63,9 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 5,2 %. Celotne izhodne TNI Egipta so v letu 2013 znašale 5,0 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 6,5 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Egiptu 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.

 

 

Struktura tujih neposrednih investicij
 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Egiptu zabeležili skupno 652 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 104,1 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 159,7 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 190.306 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

ZDA

14.392

95

79

4.344,6

ZAE

41.789

79

53

28.136,1

Francija

5.899

60

26

4.238,2

Velika Britanija

8.590

55

37

6.033,2

Savdska Arabija

11.167

34

18

1.781,6

Indija

8.616

30

27

3.890,2

Nemčija

5.731

24

22

3.394,7

Italija

4.645

19

16

2.782,4

Kuvajt

13.329

17

12

4.213,6

Švica

4.552

17

13

1.540,9

Druge države

80.827

222

184

47.091,0

Skupaj

190.306

652

489

104.132,8

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Nepremičnine

51.199

34

34.328,2

Premog, nafta, plin

13.821

69

31.970,4

Hrana in tobak

9.025

27

1.135,5

Hoteli in turizem

8.936

42

4.233,6

Kemikalije

7.468

28

10.193,5

Progr. opr. in IT storitve

6.430

49

769,7

Finančne storitve

4.229

122

1.623,3

Komunikacije

3.718

29

2.163,5

Poslovne storitve

3.270

47

342,7

Transport

2.235

24

759,3

Drugi sektorji

79.975

181

16.613,2

Skupaj

190.306

652

104.132,8

 

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.

 

Poglejte si tudi:

Ustanavljanje družb

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo