Dobavna veriga baterij ponuja tveganja in priložnosti v Aziji

torek, 09. avgust 2022
  • Vojna v Ukrajini in s tem povezane težave z dobavo zemeljskega plina, so opozorile svet na odvisnost od fosilnih goriv in potrebno preusmeritev na čiste vire energije. Glede na to so baterije, ki se uporabljajo v električnih vozilih (EV), pokazale znaten potencial rasti. Azijske države z veliko viri in zapletenimi proizvodnimi dobavnimi verigami v regiji, bodo v prihodnje igrale veliko vlogo pri tem prizadevanju.
  • Kitajska ima veliko prednost v industriji baterij za EV, saj širi svoje proizvodne zmogljivosti in vpliv v rudarskem sektorju, da bi si zagotovila dostop do kritičnih virov.
  • Ker se vzpostavljajo alternativne dobavne verige za baterije, bodo večstranski forumi, kot je Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), konkurentom ponudili priložnosti za združevanje naravnih virov, financiranja in proizvodnje.
 

Prevlada Kitajske v virih, potrebnih za proizvodnjo baterij

Številne azijske države imajo veliko virov surovin, ki so ključne za proizvodnjo baterij, vključno z litijem, nikljem, bakrom, grafitom in kobaltom.

Indonezija ima na primer 21 % svetovnih zalog niklja. Čeprav sta Demokratična republika Kongo (DRK) in Rusija še vedno največji proizvajalki kobalta na svetu, se kobalt nahaja tudi v Avstraliji, na Filipinih in v Papui Novi Gvineji, kjer se naložbe in proizvodnja v ta sektor v zadnjih letih povečujeta. Avstralija je leta 2021 proizvedla več kot polovico celotne svetovne proizvodnje litija, njenih 2,7 mio ton zalog litija pa zaostaja le za zalogami iz Čila.

Multinacionalne družbe razmeroma enostavno vzpostavijo in razširijo dobavne verige baterij za električna vozila v azijski regiji, predvsem zaradi dobro uveljavljenih pomorskih in kopenskih trgovskih poti, prijazne delovne in okoljske politike ter spodbudnih vladnih politik do tujih naložb v rudarski sektor.

Kitajska je še posebej močno prisotna v celotni dobavni verigi baterij za EV, od pridobivanja mineralov do proizvodnje končnih izdelkov.

Država ima 4. največje zaloge litija na svetu in 5.največje zaloge niklja. Poleg tega ima skoraj četrtino svetovnih zalog grafita in prevladuje v proizvodnji blaga, ki se uporablja v anodi litijevih baterij. Država ima prav tako veliko zmogljivost za predelavo surovih rud teh mineralov. Predelava grafita in proizvodnja anod poteka skoraj izključno na Kitajskem, v zadnjem času pa se pospešuje tudi v Afriki.

Kitajski vpliv na dobavne verige za EV in baterije sega čez njene meje. Kitajska rudarska podjetja imajo znatne deleže v rudnikih mineralnih virov po vsem svetu, vključno z rudniki kobalta v Demokratični Republiki Kongo in rudniki litija v Čilu.

Zaradi nezadostne proizvodnje kovin, ki so kritične za proizvodnjo baterij, ter vse večjega globalnega sprejemanja EV, se kitajski proizvajalci baterij širijo tudi v rudarskem sektorju, da bi si zagotovili dobavo surovin.

Ganfeng Lithium, kitajski proizvajalec baterij, je na primer julija letos sklenil posel za pravice do dveh rudnikov slanice v slanem jezeru v Argentini, ki se lahko uporabljata za pridobivanje litija.Zelo pomembno je tudi to, da ta prizadevanja za nadzor surovin od vira spremljajo tudi premiki za razširitev vpliva vzdolž industrijske verige.

Kitajski vlagatelji so na primer že močno vpleteni v indonezijske rudnike niklja. Udeležbo v procesu pridobivanja na zgornjem delu verige vse bolj dopolnjujejo naložbe v indonezijske zmogljivosti za predelavo niklja, ki jih podpira Kitajska. Ta usklajena širitev je bila zasnovana za zmanjšanje trenj in stroškov vzdolž dobavne verige niklja od Indonezije do Kitajske z integracijo pridobivanja, predelave in transporta.

Zagotavljanje dostopa do mineralnih virov ob hkratnem ohranjanju vodilnega položaja v proizvodnji baterij in komponent, je dobra napoved za obete Kitajske, da razširi svojo prevlado v dobavni verigi baterij za EV. Kitajska trenutno predstavlja približno 80 % svetovne proizvodne zmogljivosti litij-ionskih baterij. Ta prevlada predstavlja tudi tveganje, da se bodo ranljivosti v dobavni verigi fosilnih goriv ponovile v dobavni verigi za čisto energijo in shranjevanje energije zaradi še večje odvisnosti od enega samega dobavitelja.

 
Prizadevanja za vzpostavitev novih dobavnih verig v azijski regiji

Tudi druge države v azijski regiji so okrepile prizadevanja za zagotavljanje surovin in izgradnjo alternativnih dobavnih verig, da bi se izognile kitajskemu monopolu v industriji baterij za EV.

Sumimoto, japonski konglomerat, vzdržuje dejavnosti v rudnikih niklja in kobalta na Filipinih in Novi Kaledoniji. Avstralija, ki ima znatne vire litija, je bila previdna pri dovoljevanju kitajskih naložb v svoje rudnike litija in povečuje zmogljivosti pridobivanja in proizvodnje litija za baterije.

Pobude za odpornost dobavne verige, kot je ameriški Indo-Pacific Economic Framework, ter mega-regionalni trgovinski sporazumi, kot je sporazum za trans-pacifiško partnerstvo (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership -CPTPP), lahko zagotovijo okvir za spodbujanje sodelovanja in delovanje v proizvodnji baterij za EV, ki se razlikuje od dobavne verige v regiji, v kateri prevladuje Kitajska.

IPEF vključuje Japonsko, Avstralijo, Južno Korejo (Južna Koreja je poleg Kitajske in Japonske glavna proizvajalka in izvoznica baterij za EV) ter množico jugovzhodnih in južnoazijskih gospodarstev.

Vzpostavitev IPEF ponuja državam članicam priložnosti za združevanje proizvodnega strokovnega znanja, financiranja in zagotavljanja surovin za vzpostavitev omrežja dobavne verige, ki povezuje izvoznike virov, proizvajalce komponent in končne trge, z nizom dogovorjenih regulativnih standardov in trgovinskih pravil. Cilj IPEF je zmanjšati trgovinska trenja in olajšati dobavo. Vpletene države se prek sporazumov lahko pogajajo o ugodnih tarifah in dostopu do naložb, da bi spodbudile selitev proizvodnje.

Države se vse bolj zavedajo strateškega pomena čiste energije in industrij za shranjevanje energije, zato bo nadzor nad tujimi naložbami strožji, priložnosti pa bodo vse bolj rezervirane za vlagatelje iz držav v prijateljskih odnosih.

Kljub temu se verjetno nobena od držav ne bo popolnoma izključila iz kitajske dobavne verige baterij za EV. A prizadevanja za diverzifikacijo ponudbe in zmanjšanje izpostavljenosti tveganju se bodo v prihodnjih letih pospešila.


Viri: Factiva, The Economist Intelligence Unit
 

Preberite še:

 
Globalni trendi na področju panoge strojev in naprav

Južna Koreja predstavlja 1/3 svetovnega trga baterij za EV

Vojna v Ukrajini poslabšuje krizo s polprevodniki


 
Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: