Kriza avstrijske lesne industrije

torek, 03. oktober 2023
 

Avstrijska lesna industrija bo letos po ocenah upadla za -20 % 

V Združenju avstrijske lesne industrije (Holzindustrie Österreich) opozarjajo, da so se avstrijska lesna podjetja znašla v krizi.
 
Velikemu povpraševanju v zadnjih letih je sledil občuten upad. Medtem ko so bile v prvi polovici leta 2022 v domači lesni industriji zaradi velikega povpraševanja še dobre tržne razmere, pa so se od sredine leta 2022 razmere popolnoma spremenile. 

Glede na upad gradbene aktivnosti panogi primanjkuje naročil iz gradbeništva, kar ob visokih proizvodnih stroških negativno vpliva na stanje marž. Pomanjkanje naročil iz gradbene industrije in zasebnih gospodinjstev negativno vpliva na trgovino kljub močnemu povečanju povpraševanja po lesu. 

Tudi na mednarodnem področju so razmere manj dinamične kot v preteklih letih. Izvoz lesa iglavcev, ki je osnova za številne aplikacije v gradbeništvu, je letos za -13 % nižji od ravni prejšnjega leta. Upadla so predvsem naročila iz Italije in Nemčije, ki sta za avstrijsko lesno industrijo najpomembnejša izvozna trga. 

Preberite še: Kriza v gradbeništvu se odraža tudi v nemški pohištveni industriji

Avstrijska lesna industrija bo letos proizvedla bistveno manj kot prejšnja leta. V Združenju ocenjujejo, da bo letos upadla do -20 %. 
 

Predstavniki industrije od politikov zahtevajo investicije 

Predstavniki avstrijske lesne industrije pozivajo politiko, naj se krizi zoperstavi z vlaganjem v energetsko učinkovito in cenovno dostopno stanovanjsko gradnjo. Predlagajo ukrepe, kot so prilagojeno financiranje, lažji dostop do financiranja in razumljivi nasveti za lastnike stanovanj. 

Letna stopnja stanovanjske prenove v Avstriji stagnira pri 1,5 %, politični cilj 3 % pa že leta ni dosežen. Skoraj 3/4 stanovanjskih stavb je bilo zgrajenih pred letom 1990, večina v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Les kot podnebju prijazen gradbeni material lahko pomembno prispeva k obnovi. Gradnja z lesom pomaga tudi proti pozidavi zemlje, ker je les lahek in ga je zato mogoče dodati obstoječim zgradbam.

V Združenju kritizirajo tudi uredbo EU o krčenju gozdov (EUDR), ki je začela veljati pred nekaj tedni. Nova pravila namreč zahtevajo veliko več birokracije. Če bo na primer v prihodnje žagan les iz koroške žage, narejen iz lesa iz koroških gozdov, dostavljen v Slovenijo ali v koroško mizarsko podjetje, bo trgovec potreboval izjavo o skrbnem pregledu z veliko informacijami, ki jo mora hraniti 5 let. Po njihovem mnenju EUDR trenutno ni mogoče izvesti v zahtevanih rokih, ker je veliko tehničnih vprašanj še neodgovorjenih. Zato bi potrebovali jasnost in daljše roke za trgovino znotraj EU, da bi lahko ravnali v skladu z zakonodajo. 
 

Pomen lesne industrije za avstrijsko gospodarstvo 

Lesna industrija je pomemben del avstrijskega gospodarstva. Inštitut Economica ugotavlja, da je vsak 13. evro dodane vrednosti ustvarjen v gozdarstvu in lesni industriji, kar predstavlja okoli 28 mlrd EUR. 
 
Poleg tega je v celotni vrednostni verigi zaposlenih približno 320.000 delavcev, kar predstavlja skoraj 1/10 vseh delovnih mest. 
 
Skoraj polovica avstrijskega ozemlja je porasla z gozdom. Avstrija je 5. največja izvoznica lesa iglavcev na svetu. Lesna industrija je za turizmom 2. najpomembnejši vir deviz za državo.
 
Avstrija je ena najbolj gozdnatih držav v Evropi, približno polovica njenega ozemlja je gozdnata. Gozdovi opravljajo številne funkcije: so življenjski prostor, ponujajo prostor za rekreacijo, ščitijo pred naravnimi nesrečami in proizvajajo kakovostno izvirsko vodo. Poleg tega so gozdovi tudi vir surovin in varovalci podnebja. Tu raste vsestranska surovina les. Drevesa absorbirajo ogljikov dioksid iz ozračja, skladiščijo ogljik in sproščajo kisik nazaj v ozračje. Gozd v Avstriji nenehno raste, saj se poseka manj lesa, kot se ga pridela nazaj. 

V zadnjih 10 letih se je gozdna površina Avstrije vsak dan povečala za 6 hektarjev, kar je enako velikosti 9 nogometnih igrišč.

Podnebne spremembe močno vplivajo na gozdarstvo. Globalno segrevanje, zapoznele padavine in dolga sušna obdobja povečujejo škodo in stroške.
 


Viri: Factiva, APA, Frankfurter Allgemeine Zeitung

 

Preberite še:

Globalni trendi na področju lesne in pohištvene industrije

Avstrijska lesna in pohištvena industrija

Gospodarstvo ter možnost vstopa na avstrijski trg
Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: