Naložbe bodo spodbujale gospodarsko rast v Severni Makedoniji

četrtek, 16. februar 2023
 

Obeti gospodarske rasti Severne Makedonije so za leto 2023 med najmočnejšimi v regiji

Analitiki Fitch Solutions napovedujejo, da bo Severna Makedonija v letu 2023 zabeležila 2,3 % gospodarsko rast na medletni ravni.
To je nekoliko manj od napovedi IMF, ki državi za leto 2023 napoveduje 3 % gospodarsko rast. Napovedi Fitch Solutions so za evro-območje v letu 2023 prav tako nekoliko nižje od napovedi IMF (0,3 % v primerjavo z IMF napovedjo 0,7 %). 

Čeprav je umirjanje svetovnih cen energije od septembra 2022 nekoliko izboljšalo obete za regionalno rast in zunanje povpraševanje, bo šibkost evrskega območja ostala omejevalni dejavnik za izvoz Severne Makedonije. 

Kljub temu so obeti gospodarske rasti Severne Makedonije za leto 2023 med najmočnejšimi v regiji (za Albanijo je na primer napovedana 1,6 % rast, za Črno goro pa upad BDP v višini -1 %). To je predvsem odraz nadaljnje krepitve bruto investicij v osnovna sredstva, ki jih omogočajo neposredne tuje naložbe v javno infrastrukturo in proizvodnjo. 
 

Inflacija se umirja, zasebna potrošnja pa je še vedno pod pritiskom 

Po napovedih naj bi zasebna potrošnja v letu 2023 k rasti dodala 2,1 odstotne točke (pp). Ekstremi inflacijskega šoka iz leta 2022 bodo v letu 2023 nekoliko zbledeli, zaradi vpliva visokih osnov iz leta 2022, državne subvencije cen električne energije za živilsko industrijo in zaostrenih denarnih pogojev. 

Medtem ko bo realna rast plač še nekaj časa negativna, se bo z umirjanjem inflacije razlika med nominalno in realno rastjo plač zmanjšala. Vendar pa ta gibanja ne bodo nujno povzročila večjo zasebno potrošnjo. Kupno moč potrošnikov bodo ovirali višji zneski odplačil hipotekarnih posojil in visoke cene energije, ki bodo ostale visoko nad ravnmi iz obdobja 2015–2019. 

V Q322 se je stopnja brezposelnosti v državi znižala na 14,3 %, kar je najnižja vrednost v zadnjih 18 letih.  
Nadaljnje neposredne tuje naložbe bodo pospešile ustvarjanje novih delovnih mest, s čimer naj bi se stopnja brezposelnosti do konca leta 2023 znižala na 13,7 %. 

Skupaj z državno finančno podporo upokojencem, bo izboljšanje trga dela nekoliko razbremenilo zasebno potrošnjo. Že oktobra 2022 se je zaupanje potrošnikov izboljšalo, kar je moč pripisati padcu cen energije. Večji nakupi so decembra 2022 dosegli najvišjo vrednost v zadnjih treh letih.

Potrošniki so sicer še vedno pesimistični, a razpoloženje se je zaradi umirjanja cen energije nekoliko izboljšalo. 
 

Bruto investicije v osnovna sredstva bodo glavni generator gospodarske rasti 

Bruto investicije v osnovna sredstva naj bi po napovedih leta 2023 k rasti dodale 3,1 odstotne točke.
 
Bruto investicije v osnovna sredstva so bile glavni generator rasti v obdobju Q122 - Q322 in so se medletno povečale za 26,5 %. 
 
Močna rast naložb je posledica močnih prilivov NTI v letu 2021, ko se je skupni obseg NTI v Severni Makedoniji medletno povečal za 7,3 %.  Največ NTI je Severna Makedonija prejela v avtomobilski sektor in sektor obnovljive energije. 
 
Evropska banka za obnovo in razvoj bo tudi v prihodnje igrala pomembno vlogo pri usmerjanju NTI v državo. Zaradi strožjih monetarnih pogojev in še vedno visokih stroškov energije, bodo evropski vlagatelji v letu 2023 lahko nekoliko zadržani.
 
Kljub zahtevnemu poslovnemu okolju je Severna Makedonija privlačen trg za tuje vlagatelje, saj naložbene cone zagotavljajo 10-letno obdobje oprostitve plačevanja davkov in izkušnje pri proizvodnji avtomobilskih delov. 
 
V tem okolju bodo poleg vpliva projektov neposrednih tujih naložb, obljubljenih leta 2022, in napovedanih naložb v javno infrastrukturo, bruto investicije v osnovna sredstva dodale največji prispevek k rasti Severne Makedonije v letu 2023.
 

Severna Makedonija – stanje NTI po letih  (v mio EUR) 


 
 

Projekti NTI po državi izvora 

Država Število projektov
Nemčija 4
ZDA 3
Bolgarija 3
Avstrija 3
Kanada 3
Švica 2
Španija 1
Francija 1
Grčija 1
Turčija 1
 
 
Viri: FDI Global Data, Centralna banka Severne Makedonije, Fitch Solutions 
 

Neto izvoz naj bi prispeval 1,5 odstotne točke k gospodarski rasti v letu 2023 

Medtem ko je bil izvoz v obdobju Q1 2022 – Q3 2022 močan zaradi povečane dejavnosti v avtomobilski industriji, je znatno večji obseg uvoza surovin zaradi domače energetske krize povzročil velik negativen učinek.

Po napovedih naj bi se v letu 2023 povpraševanje po uvozu nekoliko upočasnilo, saj se potrošniki in podjetja spopadajo z vplivom inflacije in zaostrenimi finančnimi pogoji. Izvoz bosta leta 2023 zavirala dva velika dejavnika: visoki vhodni stroški in šibko zunanje povpraševanje. 

V Q4 2022 je 27,5 % makedonskih industrijskih proizvajalcev navedlo finančne omejitve kot dejavnik, ki omejuje proizvodnjo (s 16,2 % v Q4 2021). 

Čeprav so se cene energije v zadnjih tednih znižale, bodo stroški ostali precej nad zgodovinskimi ravnmi. Poleg tega je velik delež izvoza države odvisen od vse dražjih uvoženih kovin. 
 

Obeti za zunanje povpraševanje so negotovi, saj se evro-območje usmerja v recesijo 

Nemčija je največja trgovinska partnerica Severne Makedonije. Po napovedih se bo nemški BDP leta 2023 medletno skrčil za -0,2 %.

Cene plina bodo ostale omejevalni dejavnik za nemško industrijsko dejavnost in s tem oslabile povpraševanje Severne Makedonije po vmesnih proizvodih, kot so na primer avtomobilske komponente.


Viri: Factiva, Fitch Solutions

 

Preberite še:


Priložnosti na trgu Severne Makedonije

Predstavitev gospodarstva Severne Makedonije
 


Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: