Romunija bo za razvoj živilske industrije namenila 1 mlrd EUR

torek, 05. september 2023
 

2 programa za razvoj romunske živilske industrije 

Romunska vlada načrtuje uvedbo dveh programov, namenjenih razvoju živilske industrije. Skupna sredstva, ki bodo na voljo sektorju, presegajo 1 mlrd EUR.

Vlada je že potrdila program Investalim za kmetijstvo in živilsko industrijo, ki ima skoraj 600 mio EUR sredstev. Gre za shemo državne pomoči z intenzivnostjo do 70 % na projekt. Program bo financiral velike projekte v vrednosti skoraj 50 mio EUR na projekt. Program se bo začel izvajati 30. septembra.

Drugi program, vreden 500 mio EUR, bo predelovalcem hrane in kmetom pomagal pri nameščanju sončnih kolektorjev in znižanju stroškov energije. Program bo financiral do 100 % upravičenih stroškov, denar pa prihaja iz Evropske investicijske banke (EIB).

Septembra in oktobra kmetijsko ministrstvo načrtuje tudi zagon novih linij financiranja iz strateškega programa 2023-2027, namenjenih razvoju sadovnjakov, živalskih farm in podpori mladim kmetom.

Za sadjarske kmetije je namenjenih skoraj 151 mio EUR, za živinorejski sektor pa 224 mio EUR.

Za vključitev mladih kmetov v panogo bo namenjenih 250 mio EUR, od tega skoraj 175 mio EUR za pridelavo zelenjave. 
 

Romunski kmetijski sektor 

Kmetijstvo je pomemben sektor romunskega gospodarstva, saj ustvari 5,3 % BDP in zaposluje približno 29,4 % celotnega prebivalstva.
 
Romunija je na 1. mestu v EU po številu kmetijskih gospodarstev in na 2. mestu po številu kmečkega prebivalstva.
 
Ugodne talne in podnebne razmere v Romuniji spodbujajo raznoliko proizvodnjo.
 
Romunsko kmetijstvo je premalo mehanizirano, primanjkuje pa tudi naložb v raziskave in razvoj.
 

Romunska živilska industrija 

 

Pregled trga

Romunski živilski trg je zelo razdrobljen, saj največjih 10 proizvajalcev predstavlja približno 30 % celotnega trga.
 
Večina domačih proizvajalcev deluje lokalizirano in svoje izdelke prodaja prek lastnih prodajnih mest ali lokalnih trgovin. Nekaj večjih proizvajalcev distribuira svoje izdelke na nacionalni ravni, s precejšnjo ekonomijo obsega, ki jim omogoča upravljanje učinkovitih distribucijskih omrežij in proizvodnih tehnik. V nekaterih pod-sektorjih, na primer pri mlečnih izdelkih, neposredna prodaja kmetov še vedno predstavlja znaten delež potrošnje.

Tradicionalna romunska prehrana v veliki meri temelji na mesu in mlečnih izdelkih. Povprečna letna poraba mesa na prebivalca je okoli 40 kg. Svinjina je najbolj priljubljeno meso, ki predstavlja več kot polovico celotne porabe na prebivalca, sledi mu perutnina. Zelo priljubljeni so tudi mlečni izdelki, vendar je njihova poraba na prebivalca še vedno relativno nizka, po ocenah 30 kg na prebivalca na leto. Raste tudi poraba rib. Lokalne ribe predstavljajo 15 % celotne porabe, večino preostalega pa predstavlja uvoz iz Norveške, Irske, ZDA in Nizozemske.

Pristop k EU je spodbudil prizadevanja za izboljšanje standardov in kakovosti hrane ter ustvaril znatne priložnosti za romunsko živilsko industrijo na mednarodnih trgih.
 

Vodilni konkurenti na trgu

Zaradi strogih predpisov, ki so v preteklosti urejali tuje naložbe v Romuniji, so številni mednarodni proizvajalci ustanovili skupna podjetja z domačimi proizvajalci ali pa so jih v celoti kupili.

Primeri podjetij, ki so se lotila tovrstnega razvoja, vključujejo ameriško podjetje Kraft Foods, švicarsko podjetje Nestlé, nizozemsko podjetje Unilever, norveško podjetje Orkla Foods, francosko podjetje Danone in nemško podjetje Hochland.
 

Vrednosti trga in napovedi

  • V letu 2022 je romunski trg hrane dosegel vrednost 200,3 mlrd RON, kar je približno 40,61 mlrd EUR.
  • Prodaja hrane naj bi se v Romuniji po ocenah Fitch Solutions v letu 2023 povečala za 9,8 % in dosegla 220,1 mlrd RON ali 44,63 mlrd EUR. Potrošniki bodo ostali osredotočeni na osnovna živila.
  • V obdobju 2023–2027 naj bi po napovedih poraba hrane v Romuniji rasla po 7,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2027 dosegla 290,9 mlrd RON ali približno 59 mlrd EUR.
 

Viri: Factiva, Business World Magazine, Fitch Solutions

 

Preberite še:


Globalni trendi na področju hrane in pijače

Gospodarstvo ter možnosti vstopa na romunski trg
Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: