Vojna v Ukrajini spodbudila izvoz lesnih peletov iz ZDA

četrtek, 18. avgust 2022
  
  • Cene peletov, ki se v zahodni Evropi uporabljajo kot alternativa premogu, so zaradi prekinitve dobav iz Rusije, Belorusije in Ukrajine, močno narasle. 
  • Ruska vojna v Ukrajini je ZDA ponudila priložnost, da zapolnijo primanjkljaj izvoza lesnih peletov iz Rusije, Belorusije in Ukrajine
  • Izvoz lesnih peletov iz ZDA letos presega rekordne vrednosti iz leta 2021. 
 

Prekinitve dobav lesnih peletov iz Rusije, Belorusije in Ukrajine 

Zaradi rusko-ukrajinske vojne je prišlo do prekinitev dobav lesnih peletov iz Belorusije, Rusije in Ukrajine, kar je na trgu zvišalo cene.  
V Zahodni Evropi je zaradi prekinjenih dobav potrebno nadomestiti približno 3 mio metričnih ton letne dobave. 

Zahodna Evropa uporablja odpadni les za proizvodnjo energije namesto premoga, saj je kurjenje lesnih peletov v skladu z emisijskimi cilji v Evropi. 

Ker so cene zemeljskega plina in premoga v Evropi zaradi nizkih zalog pred vojno in motenj po njej narasle na večkratnike svojih cen pred pandemijo, so lesni peleti postali vabljiva alternativa. 
 

Posledično narašča izvoz lesnih peletov iz ZDA 

ZDA so letos na tuje trge izvozile že več kot 7,4 mio metričnih ton lesnih peletov, cene izvoženih peletov pa so letos narasle na 170 USD na tono v primerjavi s 140 USD v enakem času lani.
 
Ameriški proizvajalci lesnih peletov zaradi omejitev dobave prosperirajo, predvsem družba Enviva Inc., ki je največji svetovni proizvajalec lesnih peletov.
 

Enviva, Inc. 

Družba Enviva, Inc. se ukvarja s proizvodnjo, predelavo in distribucijo lesne biomase. Ponuja lesne pelete in lesne sekance, ki se uporabljajo v proizvodnji električne energije in elektrarnah na premog. Podjetje je bilo ustanovljeno 12. novembra 2013 in ima sedež v Bethesdi, v ZDA.
V letu 2021 je družba s približno 1.200 zaposlenimi, ustvarila prihodke v višini 1,04 mlrd USD.
 
Enviva gradi več novih tovarn peletov, saj si prizadeva podvojiti proizvodne zmogljivosti v naslednjih 5 letih. Od lastnikov zemljišč in žag kupuje veje, lubje, grmičevje, žagovino,  obolelo hlodovino in drug odpadni les ter predeluje vlakna v pelete. 

Družba je nedavno podpisala 5, 10 in 15 letne dobavne pogodbe z novimi kupci v Nemčiji. Eni bodo zgorevali pelete Enviva za proizvodnjo toplote, ki se bo uporabljala v proizvodnem procesu, drugi pa bodo nadomeščali lignit in zemeljski plin.
 

Globalni trg lesnih peletov se bo v prihodnjih 10 letih močno okrepil 

Po napovedih analitikov Future Market Insights se bo trg lesnih peletov do leta 2031 močno okrepil in rasel po 11 % povprečni letni stopnji. Trg lesnih peletov je v času pandemije Covid-19 nekoliko upadel, okrevanje trga pa se je začelo v letu 2021.

Glavni konkurenti na trgu si s širitvijo proizvodnje, izkoriščenostjo zmogljivosti in spletno prodajo spet vračajo svoje položaje, ki so jih imeli na trgu pred pandemijo.
 

Največji svetovni proizvajalci lesnih peletov so: 

  • Enviva Partners LP (ZDA)
  • Pinnacle Renewable Energy Inc.(Kanada)
  • Wood Pellet Energy LTD (Združeno kraljestvo)
  • Andritz AG (Avstrija)
  • Energex (ZDA, Kanada)
  • Georgia Biomass, LLC (ZDA)
 
Ključni konkurenti na trgu pospešujejo svoja prizadevanja za širitev zmogljivosti ter sklepajo strateške sporazume z dobavitelji surovin, kot so na primer švedski dobavitelji mehkega lesa. 
 
V zadnjih letih je v evropski regiji povečano povpraševanje po električnih kotlih in segmentih ogrevanja stanovanj. Regionalni trg lesnih peletov spodbuja okrepljen prodor izdelkov v državah, kot so Francija, Avstrija, Italija in Nemčija. Poleg tega prodajo lesnih peletov spodbujajo tudi strogi predpisi Evropske unije proti emisijam ogljika.
 
Analitiki napovedujejo, da bo azijsko-pacifiška regija v prihodnjih 10 letih zabeležila izjemno rast trga lesnih peletov. Razširjenost obnovljivih virov energije bo povečala trg lesnih peletov predvsem v Južni Koreji, na Kitajskem, na Japonskem in v Indiji.
 
 
Viri: Factiva, The Wall Street Journal, RWE Australian Business News 

 

Preberite še:


Globalni trendi na področju lesne in pohištvene industrije

Vpliv sankcij proti Rusiji na trgovino z lesnimi proizvodiZa informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: