Indija

Zunanja trgovina države Indije

 

Izvoz blaga je v letu 2013 znašal 240,4 mlrd EUR, uvoz pa 362,6 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 122,3 mlrd EUR. Kitajska je najpomembnejši uvozni trgovinski partner, sledijo Savdska Arabija, ZAE, Švica in ZDA. Največ je Indija v letu 2013 izvozila v ZDA, kar 12,5 % celotnega izvoza. Sledijo ZAE, Kitajska, Singapur in Hong Kong. Indija je v letu 2013 največ uvažala mineralna goriva, dragulje in nakit, stroje, električno in elektronsko opremo ter organske kemikalije. Izvažala pa je največ mineralna goriva, drage kamne in kovine, vozila, organske kemikalije ter stroje.
 


Indija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Mineralna goriva, olja 20,7 Mineralna goriva, olja 39,5
Biseri, dragi kamni, kovine 13,1 Biseri, dragi kamni, kovine 14,5
Vozila 4,1 Stroji, jedrski reaktorji 6,9
Organske kemikalije 4,0 Električna in elektron. oprema 6,4
Stroji, jedrski reaktorji 3,9 Organske kemikalije 3,6
 
 
Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
ZDA 12,5 Kitajska 11,1
ZAE 10,1 Savdska Arabija 7,9
Kitajska 4,9 ZAE 7,1
Singapur 4,2 Švica 5,3
Hong Kong 4,1 ZDA 4,8
 
Vir: Factiva; ITC, september 2014.