Švedska

Zunanja trgovina države Švedske

 

Švedska ima zelo odprto gospodarstvo. Švedska je v letu 2013 uvozila za 120 mlrd EUR blaga, izvozila pa za 136,3 mlrd EUR, kar je imelo za rezultat 16,3 mlrd EUR presežka v blagovni menjavi. V letu 2013 so imeli na tekočem računu za 26,1 mlrd EUR presežka, kar predstavlja 6,2 % BDP. Največ so v letu 2013 izvozili na Norveško (10,5 % od celotnega izvoza). Sledijo Nemčija, Finska, Danska in Velika Britanija,. Največ so izvozili strojne, električne in elektronske opreme, vozil, mineralnih goriv ter papirja. Prav tako so največ uvažali mineralna goriva, strojno, električno in elektronsko opremo, ter vozila. Največ so v letu 2013 uvozili iz Nemčije (17,4 % od celotnega uvoza). Sledijo, Norveška, Danska, Nizozemska in Velika Britanija.


Švedska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 15,7 Mineralna goriva, olja 14,4
Električna in elektron. oprema 10,6 Stroji, jedrski reaktorji 12,9
Vozila 10,3 Električna in elektron. oprema 11,6
Mineralna goriva, olja 7,8 Vozila 9,5
Papir in izdelki iz papirja 6,4 Plastika in plastični izdelki 3,5

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Norveška 10,5 Nemčija 17,4
Nemčija 9,7 Norveška 8,9
Finska 7,0 Danska 8,1
Danska 6,7 Nizozemska 7,8
Velika Britanija 6,4 Velika Britanija 6,0
 
Vir: Factiva; ITC, september 2014.