Litva

Zunanja trgovina države Litve

 

V letu 2013 je izvoz blaga znašal 23,9 mlrd EUR, uvoz pa 25,1 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 1,2 mlrd EUR. Primanjkljaj na tekočem računu je v letu 2013 znašal 0,5 mlrd EUR oz. 1,5 % BDP. Litva je v letu 2013 največ izvažala mineralna goriva, stroje, vozila, plastiko ter pohištvo. Največji izvozni trg je bila Rusija, kamor so v letu 2013 izvozili za 19,8 % od celotnega izvoza. Sledijo Latvija, Estonija, Poljska in Nemčija. Uvažali so največ mineralna goriva, stroje, vozila ter električno in elektronsko opremo. Rusija je bila tudi najpomembnejši uvozni trg v letu 2013, saj so iz nje uvozili za 29,3 % celotnega uvoza. Ostali vidnejši uvozni trgi so bili v letu 2013 še Nemčija, Poljska, Latvija in Nizozemska.


Litva - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Mineralna goriva, olja 23,0 Mineralna goriva, olja 31,1
Stroji, jedrski reaktorji 7,4 Stroji, jedrski reaktorji 8,1
Vozila 5,8 Vozila 7,7
Plastika in plastični izdelki 5,7 Električna in elektron. oprema 5,3
Pohištvo, svetila 5,6 Plastika in plastični izdelki 3,8

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Rusija 19,8 Rusija 29,3
Latvija 10,0 Nemčija 10,3
Estonija 7,5 Poljska 9,4
Poljska 7,4 Latvija 6,1
Nemčija 7,1 Nizozemska 5,2
 
Vir: Factiva; ITC, september 2014.