Romunija

Zunanja trgovina države Romunije

 

V letu 2013 je izvoz blaga znašal 43,8 mlrd EUR, uvoz pa 49,3 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi Romunije je znašal 5,5 mlrd EUR. Najpomembnejši izvozni trgi so bili Nemčija (18,5 % celotnega izvoza), Italija, Francija, Turčija in Madžarska. Okoli 70 % izvoza je v letu 2013 šlo v EU. Največ so izvozili električne, elektronske in strojne opreme, vozil, strojev, mineralnih goriv ter žit. Največ so uvažali iz Nemčije (18,6 % od celotnega uvoza), sledijo Italija, Madžarska, Francija in Poljska. Največ so uvozili električne, elektronske in strojne opreme, mineralnih goriv ter vozil.


Romunija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Električna in elektron. oprema 14,9 Električna in elektron. oprema 15,2
Vozila 14,3 Stroji, jedrski reaktorji 12,3
Stroji, jedrski reaktorji 10,2 Mineralna goriva, olja 9,9
Mineralna goriva, olja 5,2 Vozila 7,3
Žita 4,0 Plastika in plastični izdelki 5,2

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Nemčija 18,5 Nemčija 18,6
Italija 11,5 Italija 11,0
Francija 6,8 Madžarska 8,2
Turčija 5,1 Francija 5,7
Madžarska 4,9 Poljska 4,4
 
Vir: Factiva; ITC, september 2014.