Romunija

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Romuniji

Zunanja trgovina

Gibanje izvoza in uvoza

 

V letu 2014 je izvoz blaga znašal 45,9 mlrd EUR, uvoz pa 51,6 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi Romunije je znašal 5,7 mlrd EUR. Najpomembnejši izvozni trgi so bili Nemčija (19,2 % celotnega izvoza), Italija, Francija, Madžarska in Turčija. Okoli 70 % izvoza je v letu 2014 šlo v EU. Največ so izvozili električne, elektronske in strojne opreme, vozil, strojev, mineralnih goriv ter pohištva. Največ so uvažali iz Nemčije (19,1 % od celotnega uvoza), sledijo Italija, Madžarska, Francija in Poljska. Največ so uvozili električne, elektronske in strojne opreme, mineralnih goriv ter vozil.


Romunija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Električna in elektron. oprema

15,5

Električna in elektron. oprema

14,6

Vozila

14,2

Stroji, jedrski reaktorji

12,6

Stroji, jedrski reaktorji

10,5

Mineralna goriva, olja

9,4

Mineralna goriva, olja

6,0

Vozila

8,1

Pohištvo, svetila

3,9

Plastika in plastični izdelki

5,3

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Nemčija

19,2

Nemčija

19,1

Italija

11,9

Italija

10,8

Francija

6,8

Madžarska

7,8

Madžarska

5,1

Francija

5,7

Turčija

4,5

Poljska

4,6

       
 
 
Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 
 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Romuniji so v letu 2012 znašale 60,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 5,4 %. Celotne izhodne TNI Romunije so v letu 2012 znašale 1,0 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala -7,3 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Romuniji 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Romuniji zabeležili skupno 2.274 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 117,2 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 51,5 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 860.416 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

Nemčija

71.444

326

211

10.703,1

ZDA

64.027

271

177

9.900,4

Francija

55.274

213

136

14.359,9

Avstrija

133.374

203

109

13.789,8

Velika Britanija

76.413

140

95

5.902,3

Italija

31.320

122

68

8.058,3

Nizozemska

31.452

107

63

3.339,0

Španija

58.875

96

72

9.287,6

Grčija

26.474

96

51

3.366,8

Turčija

14.362

53

37

2.431,5

Druge države

297.401

647

463

36.078,0

Skupaj

860.416

2.274

1.476

117.216,9

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Nepremičnine

502.691

280

31.818,0

Avtomobilski deli

67.780

180

6.690,3

Kovine

24.084

108

3.360,5

Hrana in tobak

19.698

116

3.384,9

Progr. opr. in IT storitve

17.740

169

2.250,0

Komunikacije

15.322

95

4.288,6

Poslovne storitve

14.668

131

989,9

Finančne storitve

13.423

221

4.343,1

Ind. stroj. opr. in orodja

13.067

96

1.805,4

Transport

7.941

101

3.219,9

Drugi sektorji

164.002

777

55.066,3

Skupaj

860.416

2.274

117.216,9

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.

 

 

Poglejte si tudi:

Ustanavljanje družb

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo