Slovaška je eden najhitreje rastočih in najbolj dinamičnih trgov srednje Evrope

četrtek, 21. marec 2024

Tržne raziskave kažejo, da je Slovaška med najhitreje rastočimi in najbolj dinamičnimi trgi v srednji Evropi, čeprav na splošno predstavlja majhen delež celotne regionalne prodaje podjetij.
 

Zasebna potrošnja se bo v prihodnjih 5 letih okrepila

EIU napoveduje, da se bo povprečni dohodek gospodinjstev do leta 2028 povečal za približno 54 %.

Po močnem okrevanju zasebne potrošnje po pandemiji covid-19 je visoka inflacija zmanjšala porabo v letih 2022–2023. Potrošnja naj bi se v prihodnjih 5 letih okrepila, saj se cene in obrestne mere stabilizirajo, merila za potrošniška posojila pa ostajajo ohlapna, skupaj s tesnim trgom dela.

EIU napoveduje, da se bo osebni razpoložljivi dohodek na prebivalca leta 2027 povečal na 16.554 EUR, z 11.643 EUR leta 2023, kar je več kot na Madžarskem in Poljskem, a še vedno bistveno nižje od ravni v zahodni Evropi.

Do leta 2028 bo Slovaška pri dohodku na prebivalca še vedno zaostajala za drugimi državami v regiji. Dosegla bo približno 82 % ravni Češke republike in ostala daleč za gospodarsko naprednejšimi državami evro območja.

Kupna moč ostaja koncentrirana okoli prestolnice Bratislave.

 
 

Poslovno okolje

Skupna ocena Slovaške na lestvici poslovnega okolja EIU se je za obdobje 2024–2028 v primerjavi z obdobjem 2019–2023 izboljšala s 6,92 na 7 od skupno 10. Ker se ocene drugih držav izboljšujejo hitreje, je Slovaška na svetovni lestvici padla za 6 mest na 38. mesto, na regionalni lestvici pa za 3 mesta na 8. mesto.

Izboljšanje v kategoriji makroekonomskega okolja je delno uravnotežilo poslabšanje politike do zasebnih podjetij, ki je posledica nove, trgu manj prijazne vlade, ki slabi protikorupcijske ukrepe in hkrati širi vlogo vlade v gospodarstvu.

Politika do tujih naložb je ena od treh kategorij, v katerih se Slovaška slabša.

Kljub znatnim naložbam v infrastrukturo, financiranim iz sredstev EU, se slabša tudi ocena kategorije infrastrukture, saj ostajajo najemnine pisarn kljub visoki stopnji prostih prostorov razmeroma drage.
 

Tržni izzivi

Slovaški trg je omejen z majhnostjo in nizko, čeprav naraščajočo kupno močjo prebivalstva.

Slovaška se je leta 2022 uvrstila na 49. mesto na indeksu zaznave korupcije Transparency International. Korupcija je zelo razširjena na sodiščih, pri javnih naročilih in v sistemu zdravstvenega varstva.

Pomanjkanje delovne sile v specializiranih in strokovnih poklicih je posledica počasnega odzivanja izobraževalnega sistema na nove razmere in nezmožnosti prilagajanja zahtevam hitro razvijajočih se panog, kot so trgovina, gradbeništvo, IT, logistika, ter kemična in farmacevtska industrija.
 

Priložnosti na trgu

Slovaški trg je majhen, a kljub temu ponuja številne poslovne priložnosti:
 
  • Obetavna področja so predvsem IKT, finančni sektor, zelene tehnologije, e-mobilnost, varstvo okolja, zdravstvo, avtomobilska industrija in industrija elektronskih komponent.
  • Država ima eno najmlajših baz potrošnikov v Evropi, s tem pa dobre obete za prodajo na drobno, predvsem kaže trend rasti spletna prodaja.
  • Poleg tega obstajajo priložnosti za prodajo strojev, orodij in proizvodnih tehnologij številnim industrijam, vključno z gradbeništvom, živilsko in avtomobilsko industrijo.
 

Socialni indikatorji in življenjski standard (za leto 2023)

Kategorija Slovaška Evropa
Poraba za zdravstvo (% BDP) 7,8 9,7
Poraba za zdravstvo na osebo (v EUR) 1.702 2.887
Poraba gospodinjstev za hrano, pijačo in tobak (% celotne porabe) 25,3 21,2
Poraba mesa (kg na osebo na leto) 56,6 70,4
Poraba mleka (l na osebo na leto) 149 228
Poraba kave in čaja (kg na osebo na leto) 5,4 4,6
Osebni avtomobili/na 1.000 prebivalcev 403 440
TV aparati /na 1.000 prebivalcev 817 922
Osebni računalniki/na 1.000 prebivalcev 771 779
Število gospodinjstev (v mio) 1.800 335.200
Povprečno število oseb na gospodinjstvo 3,2 2,4
Povprečni dohodek na gospodinjstvo v EUR 34.005 39.239

Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023. 


Viri: Factiva, The Economist Intelligence Unit, Trade map, Fitch Solutions 

 

Preberite še:


Predstavitev države
Gospodarske panoge
Poslovno sodelovanje s Slovenijo
Poslovanje
Dajatve
Oblike družb
Poslovni obisk
Poslovne priložnosti
Svetovalec v državiZa informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: