Poslovno okolje v Franciji se izboljšuje

četrtek, 17. avgust 2023
 

Francija ima 9. najbolj privlačno poslovno okolje v zahodni Evropi in 16. na svetu 

Lestvica poslovnega okolja, ki jo pripravlja EIU, kaže, da bo Francija v letih 2023–2027 postala privlačnejša poslovna lokacija.

Uvrstitev Francije se je na lestvici med zahodnoevropskimi državami dvignila za 2 mesti na 9. mesto. Njena globalna uvrstitev se je izboljšala za 1 mesto, kar kaže na to, da ima Francija 16. najbolj privlačno poslovno okolje na svetu.

Rezultati Francije so se izboljšali v več kategorijah, vključno s tržnimi priložnostmi, financiranjem, infrastrukturo in tehnološko pripravljenostjo.

Veliko in razvito francosko gospodarstvo je glavni dejavnik, ki podpira visoko oceno tržnih priložnosti, prav tako pa tudi razpoložljivost korporativnih financ in kakovost infrastrukture.

Francija spodbuja inovacije, zlasti med novo-ustanovljenimi tehnološkimi podjetji. Vladna želja po preusmeritvi industrije poudarja širšo željo po spodbujanju lokalne proizvodnje, zato obstaja možnost, da bodo domača podjetja včasih imela prednost pred tujimi. Ne glede na nekatere izboljšave, ki sta jih prinesli davčna reforma in reforma trga dela, ta področja negativno vplivajo na splošno naložbeno ozračje.
 

EIU lestvica poslovnega okolja za obdobje 2023-2027 za zahodno Evropo

 
Država Mesto
Danska 1
Švica 2
Nemčija 3
Švedska 4
Finska 5
Nizozemska 6
Irska 7
Norveška 8
Francija 9
Avstrija 10
Združeno kraljestvo 11
Belgija 12
Španija 13
Ciper 14
Grčija 15
Portugalska 16
Italija 17
Turčija 18
 

Makroekonomsko okolje 

Leta 2022 je imela Francija 3. največje evropsko ter 7. največje gospodarstvo na svetu, za ZDA, Kitajsko, Japonsko, Nemčijo, Združenim kraljestvom in Indijo.

BDP na prebivalca je leta 2022 znašal 41.127 EUR, kar je Francijo uvrstilo na 13. mesto v Evropi.

Francoski potrošniški trg je nesorazmerno majhen zaradi deleža gospodarstva, ki ga predstavlja javni sektor. Približno 1/5 do 1/4 francoske bruto dodane vrednosti prihaja iz javne uprave, izobraževanja, zdravstva, obrambe in socialnega dela. S 53,4 % leta 2022, je bil delež zasebne potrošnje v BDP v Franciji za 10 odstotnih točk nižji kot v Združenem kraljestvu, v prejšnjih letih pa je bila ta razlika še večja.

EIU napoveduje, da se bo inflacija v napovedanem obdobju umirila, kar bo izboljšalo pogoje za gospodinjstva in podjetja ter posledično dvignilo rast BDP. Močnejše bo tudi zunanje povpraševanje. 
 

Politika do zasebnega podjetja in konkurence 

EIU v letih 2023–2027 pričakuje večji napredek v tej kategoriji. Zaradi pomislekov glede energetske varnosti, francoska vlada ni samo ustavila svojih prizadevanj za privatizacijo, ampak jih je, v primeru EDF (nacionalnega ponudnika električne energije), razveljavila in skupino vzela nazaj v javno last.

Vlada si prizadeva povečati konkurenčnost s podporo tako imenovanim konkurenčnim grozdom (pôles de competitivité), kjer so podjetja upravičena do davčnih olajšav in dodatne državne podpore za raziskovalne in razvojne projekte. Namen grozdov je združiti podjetja, dejavna v isti panogi, da bi spodbudili razvoj lokalnih industrijskih ekosistemov. Marca 2023 se je začela 4-letna faza, ki zagotavlja 9 mio EUR letnega državnega financiranja.
 

Politika do tujih naložb 

Prizadevanja za večji nadzor neposrednih tujih naložb (NTI) iz držav nečlanic EU se nadaljuje. Novi okvir EU za pregled NTI na podlagi nacionalne varnosti je v celoti stopil v veljavo aprila 2020, Evropska komisija je pozvala države članice, naj strogo uveljavljajo mehanizme pregleda naložb.

Septembra 2022 je francoska vlada posodobila svoje smernice za pregled NTI in potrdila svoj pristop preučevanja predlaganih transakcij od primera do primera, da bi analizirala verigo nadzora za tujo vpletenost.

Vlagatelji se zdaj v Franciji lahko štejejo za tuje, če lahko tuji manjšinski delničar izvaja nadzor zaradi pravice veta na strateške odločitve.
 

Davki

Francoski predsednik Macron je napovedal, da se bo Francija zoperstavila ameriškim zelenim subvencijam s prihajajočim zakonom o zeleni industriji, z uporabo novih okvirov državne pomoči EU, odobrenih marca.

Francoski predlog zakona poleg subvencij za električne avtomobile vključuje tudi davčne olajšave za podjetja, ki proizvajajo baterije, toplotne črpalke ter vetrno in sončno energijo. Po ocenah naj bi ta paket subvencij ustvaril 20 mlrd EUR naložb.

Vlada si prizadeva za spodbujanje naložb in si v okviru tega prizadeva za nadaljnje zmanjšanje davčne obremenitve pravnih oseb. Glede na visok javni dolg Francije in velik javnofinančni primanjkljaj pa bodo premiki postopni. 
 

Infrastruktura

Francija pred invazijo na Ukrajino ni bila močno odvisna od ruskega plina, saj je 70 % svoje električne energije ustvarila v domačem jedrskem sektorju. Zaradi težav z vzdrževanjem je polovica od 56 jedrskih elektrarn v državi do konca leta 2022 prenehala delovati, kar je povečalo uvoz energije. Posledično je vlada začela ponovno razmišljati o svoji energetski politiki.

Maja 2023 je francoski parlament sprejel zakon za pospešitev gradnje novih jedrskih reaktorjev, kar bo omogočilo začetek pripravljalnih del na lokaciji jedrske elektrarne Penly v severni Franciji že leta 2024.

Nadaljevala se bodo tudi prizadevanja za spodbujanje obnovljivih virov energije. Zapleten regulativni okvir je doslej zaviral rast vetrne energije, vendar je vlada februarja 2023 sprejela predlog zakona za poenostavitev postopka odobritve in pospešitev dokončanja projektov.
 

Tehnološka pripravljenost

Načrt Francija 2030, ki je bil sprejet leta 2021, namenja 54 mlrd EUR za izgradnjo konkurenčnega, v prihodnost usmerjenega gospodarstva z naložbami v lokalno industrijo in s posebnim poudarkom na zelenih pobudah.

Tehnološka start-up podjetja imajo pomembno vlogo v načrtu s ciljem razvoja zmogljivosti na področju robotike, polprevodnikov, umetne inteligence in virtualne resničnosti.

Predsednik Macron želi povečati raziskave in razvoj ter uvesti nov vizumski režim, tako imenovan francoski tehnološki vizum, ki velja za visoko usposobljene znanstvenike (zlasti na področju podnebnih sprememb), da bi jih privabil v Francijo in preprečil beg možganov v Silicijevo dolino v ZDA.
 

Tržne priložnosti

Na trgu obstajajo poslovne priložnosti za podjetja z inovativnimi izdelki v različnih sektorjih, vključno z vesoljsko industrijo, živilsko industrijo, farmacijo, obnovljivimi viri energije, mikro-elektroniko in logistiko.

Sektorji z velikim potencialom so tudi biotehnologija, IKT, e-trgovina, e-mobilnost, napredna proizvodnja in pametna mesta.

Več o priložnostih na francoskem trgu je na voljo na tej povezavi.
 

Viri: Factiva, The Economist Intelligence Unit


 

Preberite še:


Globalni trendi na področju IKT 

Predstavitev gospodarstva FrancijeZa informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: