Anketa

Ocena dogodka
Dogodek: Anketni vprašalnik- interno testiranje
Datum: 11.4.2018
Kraj, država: Ljubljana

     1 - Zelo nezadovoljen     2 - Nezadovoljen     3 - Niti zadovoljen niti nezadovoljen     4 - Zadovoljen     5 - Zelo zadovoljen     0 - Ne vem/ne morem oceniti  
Splošna ocena dogodka
Organizacija                                
Pisna gradiva                                
Individualni poslovni razgovori
Število poslovnih razgovorov                                
Ustreznost partnerjev                                
Tehnična izvedba poslovnih razgovorov                                

 
 

in sicer kontaktov
">Anketa - interno