Polivinil klorid (PVC) – začetek proti-dampinškega postopka na uvoz iz Egipta in ZDA

petek, 24. november 2023
V Uradnem listu EU C dne 15. 11. 2023 (C/2023/1033) je bilo objavljeno obvestilo o začetku proti-dampinškega postopka na uvoz nekaterih vrst polivinil klorida (PVC) s poreklom iz Egipta in ZDA.
ž

Izdelek v tej preiskavi je suspenzijski polivinil klorid („S-PVC“), ki se ne meša z nobeno drugo snovjo. Zadevni izdelek vključuje samo S-PVC, ne vključuje emulzijskega polivinil klorida („E-PVC“).

Izdelek se trenutno uvršča pod oznaki KN (ex) 3904 10 00 (oznaki TARIC 3904 10 00 15 in 3904 10 00 80).

Zainteresirane strani, tako proizvajalci, uvozniki, uporabniki in njihova reprezentativna združenja in druge zainteresirane strani, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave.

Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronski naslov gp.mgts@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku sprejemanja odločitve glede uvedbe protidampinške dajatve.
 
Dodatne informacije o zadevnem primeru, vključno z vprašalniki za zainteresirane strani, so dostopni na tej strani AD697.