Akademija internacionalizacije, Ljubljana, 22.3.2011 - vabilo

ponedeljek, 07. marec 2011

Ekonomska fakulteta, CISEF, JAPTI, Ministrstvo za gospodarstvo in Gospodarska zbornica Slovenije vabijo na «Akademijo internacionalizacije«.


Namen akademije: seznaniti slušatelje s sodobnimi pogledi na internacionalizacijo podjetij in institucij z namenom razumevanja vsebinskih podlag za uspešno in učinkovito vključitev na mednarodne trge. Akademija internacionalizacije ponuja tako strateška kot taktična znanja o razlikujočih se mednarodnih trgih, vstopne oblike in strategije, vidike strateškega trženja in ustreznih trženjskih taktik na izbranih ciljnih trgih, razumevanja različnosti kultur in poslovnega komuniciranja, pravnih vidikov ter delovanja slovenskih institucij v podporo internacionalizaciji slovenskih podjetij.


Obseg seminarja: 25 ur neposrednega dela z udeleženci; predavanja se povezujejo s primeri iz prakse, predstavljenimi z gosti iz uspešnih slovenskih mednarodno delujočih podjetij.


Število udeležencev: minimalno 20


Vsebinski moduli:

1. Strategija podjetja: poudarek je na strateškem vodenju in razvoju podjetja glede na globalno okolje in dogajanja v dejavnosti(poslanstvo, vizija, strateški cilji, razumevanje dejavnosti in globalnega okolja in vloge podjetja – priložnosti v njem, internacionalizacija); primer iz prakse: Špica International, d.o.o.

2. Predstavitev institucij v podporo internacionalizaciji slovenskih podjetij (JAPTI, MZZ, MG, GZS).

3. Internacionalizacija in mednarodno trženje: kako graditi trženjsko strategijo in ustvarjati vrednosti znamke? Trženje na mednarodnih trgih. Razvoj trženjske strategije. Raziskovanje trgov. Kaj je znamka in kako jo umeščati na mednarodne trge? Primer internacionalizacije izbranega podjetja: TRIMO d.d., Studio Moderna.

4. Pravni vidiki internacionalizacije.

5. Kultura in pogajanja v mednarodnem poslovanju: razumevanje kulture za osvajanje novih trgov; poznavanje slovenskih prednosti in virov. Pogajanja v mednarodnem poslovanju.

6. Kako učinkovito predstaviti svoje podjetje mednarodnim akterjem?


 Vsa predavanja se izvajajo v prostorih Ekonomske fakultete v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, CISEF.

Seminar je finančno podprt s strani JAPTI oz. Ministrstva za gospodarstvo, zato kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 290 EUR (DDV je vključen v ceno). Plača se ob prijavi na TRR GZS 02924-0017841495, sklic 1510-77.


Vljudno vabljeni, da se omenjenega srečanja udeležite in vaš interes potrdite z natančno izpolnjeno prijavnico in potrdilom o plačilu kotizacije. Oboje pošljite najkasneje do 21. marca 2011 po elektronski pošti na naslov masa.repez@gzs.si.