Aktivnosti za deležnike v okviru Sveta za trgovino in tehnologijo EU – ZDA

sreda, 26. april 2023
EU in ZDA za deležnike iz obeh straneh Atlantika organizirata več dogodkov v okviru Sveta za trgovino in tehnologijo. Online dogodek za deležnike o uporabi digitalnih orodij za olajšanje trgovine bo potekal 4. maja 2023 od 15. do 17. ure. Registracija je odprta do 3. maja 2023. Zainteresirane deležnike vabimo, da se prijavijo na dogodek. Evropska komisija in ameriška vlada bosta predstavili tekoče delo o tem, kako je mogoče digitalno tehnologijo uporabiti za poenostavitev dejavnosti, povezanih s trgovino. Temu bodo sledili kratki prispevki izbranih zainteresiranih strani iz EU in ZDA ter moderirana razprava z vsemi udeleženci. Namen je pridobiti začetna stališča zainteresiranih strani o tem, kako je mogoče digitalno tehnologijo uporabiti za olajšanje trgovanja in kako bi lahko EU in ZDA potencialno nadalje sodelovali pri doseganju najboljših praks ali združljivosti digitalnih orodij.

Zainteresirane deležnike hkrati vabimo, da spremljajo aktivnosti in ostale dogodke v okviru Sveta za trgovino in tehnologijo EU – ZDA preko spletne strani Futurium (potrebna je registracija).
* * * * *

Svet za trgovino in tehnologijo (TTC – Trade and Technology Council) je platforma za skupne aktivnosti EU in ZDA v zvezi z globalnimi trgovinskimi, tehnološkimi in ekonomskimi vprašanji ter poglabljanjem transatlantske agende. Glavni cilj  Sveta je povečanje bilateralne trgovine in naložb, preprečevanje novih tehničnih ovir v trgovini, sodelovanje glede ključnih tehnoloških politik, digitalnih zadev, dobavnih verig polprevodnikov, sodelovanje pri razvijanju mednarodnih standardov, olajševanje sodelovanja glede regulatornih politik in njihovega izvajanja ter promocija vodilne vloge EU in ZDA podjetij pri inovacijah.

Delo Sveta  poteka v desetih delovnih skupinah, in sicer:  30. in 31. maja 2023 bo v Lulea, Švedska, potekalo četrto zasedanje Sveta za trgovino in tehnologijo EU - ZDA. Zadnje zasedanje je potekalo decembra 2022 v Washingtonu (Skupna izjava), pred tem maja 2022 v Parizu (Skupna izjava), ustanovitveno zasedanje pa je potekalo septembra 2021 v Pittsbourgu (Skupna izjava).