Amonijev nitrat – podaljšanje veljavnosti protidampinške dajatve na uvoz iz Rusije

ponedeljek, 21. december 2020

V Uradnem listu EU L 425 z dne 21.12.2020 je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2100 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta.

Dokončna protidampinška dajatev je podaljšana na uvoz trdnih gnojil z vsebnostjo amonijevega nitrata, ki presega 80 mas. %, ki se trenutno uvršča pod oznake KN 3102 30 90, ex 3602 00 00, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 in ex 3105 90 20 (oznake TARIC 3102290010, 3102600010, 3102900010, 3105100010, 3105100020, 3105100030, 3105100040, 3105100050, 3105201030, 3105201040, 3105201050, 3105201060, 3105510010, 3105510020, 3105510030, 3105510040, 3105590010, 3105590020, 3105590030, 3105590040, 3105902030, 3105902040, 3105902050, 3105902060, 3602000010).

Izvedbena uredba je začela veljati dan po objavi v Uradnem listu EU.