Drugi krog pogajanj za sporazum med EU in ZDA

petek, 08. november 2013

Naslednji teden (11. -15. 11.2013) se bo začel drugi krog pogajanj za sporazum med EU in ZDA - TTIP. Drugi krog je bil planiran že v septembru, vendar je bil takrat odpovedan zaradi nedelovanja ameriške vlade.

V okviru tega kroga pogajanj naj bi se predvsem dogovarjali o regulatornih vprašanjih (kako preseči razlike v predpisih na obeh straneh atlantika, z namenom olajšati trgovino in zmanjšati stroške), harmonizaciji standardov (kjer je to mogoče, oziroma o sodelovanju pri pripravi novih standardov v prihodnje), o energiji, surovinah, storitvah in investicijah.

V petek bo Evropska komisija pripravila tudi sestanek z vsemi interesnimi skupinami (organizacijami, podjetji, sindikati idr.). Kdor se želi tega sestanka udeležiti, se mora nanj čimprej prijaviti. Več informacij o sestanku in načinu prijave