FATF uvrstil Iran na seznam visoko tveganih jurisdikcij

ponedeljek, 24. februar 2020

FATF (Financial Action Task Force), globalno telo, ki naslavlja tveganja za mednarodni finančni sistem, je na zasedanju med 16. in 21. februarjem v Parizu ponovno pregledal napredek pri implementaciji iranskega akcijskega načrta ter skladnost Irana z mednarodnimi predpisi in standardi FATF, zlasti na področju pranja denarja in financiranja terorizma.

FATF je ponovno uvedel ostre ukrepe, ki so bili suspendirani l. 2016, saj Iran ni izpolnil pogojev FATF, zlasti ni dokončno sprejel zakona o ratifikaciji Konvencije OZN proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu - UNTOC (Palermska konvencija) in zakona o pristopu Irana h Konvenciji o zatiranju financiranja terorizma.

Iran je uvrstil na seznam visoko tveganih jurisdikcij ter pozval članice in vse druge jurisdikcije, naj zaradi tveganj financiranja terorizma, kar predstavlja grožnjo za mednarodni finančni sistem, ponovno uvedejo ukrepe proti Iranu, ki so bili suspendirani l. 2016, vključno z okrepljenim nadzorom finančnih inštitucij s sedežem v Iranu, strogim mehanizmom poročanja o finančnih transakcijah z Iranom ter poostrenimi zahtevami glede zunanje revizije finančnih skupin, ki se nahajajo v Iranu. Protiukrepi FATF lahko vključujejo celo prekinitev korespondenčnih odnosov z iranskimi bankami, kar bi jim preprečilo delovanje preko podružnic v tujini.

V tem kontekstu se pričakuje, da bo ponovna uvedba suspendiranih protiukrepov FATF zaradi njegove neusklajenosti z mednarodnimi standardi za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma vplivala na sodelovanje Irana v mednarodnem finančnem sistemu in posledično na gospodarsko sodelovanje oziroma trgovino z Iranom.

Iran bo ostal na FATF seznamu visoko tveganih jurisdikcij, dokler ne bo dokončno in v celoti implementiran njegov akcijski načrt oz. odpravljene pomanjkljivosti na področju boja proti financiranju terorizma. Če bo Iran skladno s standardi FATF ratificiral Konvencijo OZN proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu - UNTOC (Palermska konvencija) in Konvencijo o zatiranju financiranja terorizma, bo FATF obravnaval naslednje korake, vključno z morebitnim suspenzom protiukrepov.

Več informacij glede protiukrepov FATF

Pripravila:
Dubravka Šekoranja
namestnica veleposlanice, ekonomska svetovalka
Veleposlaništvo Republike Slovenije, Teheran
E: dubravka.sekoranja@gov.si