Fero-silicij s poreklom iz Egipta in Ukrajine – začetek protidampinškega postopka

torek, 29. avgust 2017
V Uradnem listu EU, serija C, št. 251 z dne 2.8.2017, je bilo objavljeno obvestilo o začetku proti-dampinškega postopka v zvezi z uvozom fero-silicija s poreklom iz Egipta in Ukrajine – AD642.
 
Izdelek v tej preiskavi je fero-silicij (FESI), tj. fero-zlitina, ki vsebuje več kot 20 mas. %, vendar največ 96 mas. % silicija, ter 4 mas. % ali več železa, ki se trenutno uvršča pod oznake KN 7202 21 00, 7202 29 10 in 7202 29 90 KN 7202 49 50.
 
Zainteresirane strani, tako proizvajalci kot uvozniki, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave. Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na e-mail naslov marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku obravnave predloga glede uvedbe proti-dampinške dajatve.