Javno povabilo podjetjem za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na 60. Mednarodnem sejmu tehnike in tehničnih dosežkov, Beograd, Srbija, 16. - 20. maj 2016

sreda, 03. februar 2016
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija, javna agencija) v sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije (OZS) organizira skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva na 60. Mednarodnem sejmu tehnike in tehničnih dosežkov, ki bo potekal od 16. do 20. maja 2016 v Beogradu, Srbija.

V letu 2015 se je na sejmu predstavilo 510 razstavljavcev, obiskalo pa ga je  več kot 20.000 obiskovalcev. Sejem je namenjen predstavitvi izdelkov, tehnologij in storitev s področja: elektroenergetike, elektronike, razsvetljave, telekomunikacij, opreme za ogrevanje in hlajenje, klimatizacije, procesne tehnike, varjenja, računalništva, logistike in transporta, inovacij in novih tehnologij. Več informacij o sejmu je na voljo na spletni strani: www.sajamtehnike.rs.

S tem povabilom vabimo vsa zainteresirana podjetja, da se predstavijo na skupnem razstavnem prostoru, ki ga v okviru omenjenega sejma zagotavlja SPIRIT Slovenija, javna agencija. SPIRIT Slovenija, javna agencija v okviru skupinske predstavitve na 60. Mednarodnem sejmu tehnike in tehničnih dosežkov zagotavlja najem neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpis razstavljavcev v sejemski katalog. Za izvedbo skupinske predstavitve na 60. Mednarodnem sejmu tehnike in tehničnih dosežkov bo SPIRIT Slovenija, javna agencija namenila finančna sredstva v predvideni višini 25.000 EUR. Končno razporeditev podjetij na skupnem razstavnem prostoru bo pripravila oziroma potrdila SPIRIT Slovenija, javna agencija. Stroške elementov sejemske konstrukcije, postavitve razstavnega prostora, prevoza eksponatov in ostale stroške sejemske predstavitve krijejo podjetja sama.

Prijave bomo sprejemali do zapolnitve razpoložljivega razstavnega prostora oziroma do spodaj navedenega roka za prijavo. V prilogi vam pošiljamo Prijavnico za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na 60. Mednarodnem sejmu tehnike in tehničnih dosežkov in vas prosimo, da nam v celoti izpolnjeno Prijavnico posredujete po faksu na št.: 01 58 91 877 ali v skenirani obliki na elektronski naslov matjaz.rovan@spiritslovenia.si.

Zadnji rok za prejem prijave na SPIRIT Slovenija, javna agencija je petek 26. februar 2016.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete g. Matjaža Rovana na tel. št.: 01 530 98 28, e-pošta: matjaz.rovan@spiritslovenia.si (SPIRIT Slovenija, javna agencija) ali go. Edino Zejnić, tel.: 01 583 05 86, e-pošta: edina.zejnic@ozs.si (OZS).