Konverterska aluminijasta folija – začetek proti-dampinškega postopka na uvoz iz Kitajske

ponedeljek, 02. november 2020
V Uradnem listu EU C 352I z dne 22.10.2020 je bilo objavljeno Obvestilo o začetku protidampinškega postopka na uvoz konverterskih aluminijastih folij s poreklom iz Kitajske.
 

Izdelek v tej preiskavi je konverterska aluminijasta folija debeline manj kot 0,021 mm, brez podlage, samo valjana, vendar dalje ne obdelana, v zvitkih z maso več kot 10 kg. Izključeni so naslednji izdelki:
- gospodinjska aluminijasta folija debeline najmanj 0,008 mm in največ 0,018 mm, brez podlage, samo valjana, vendar dalje ne obdelana, v zvitkih širine do vključno 650 mm in z maso nad 10 kg,
- gospodinjska aluminijasta folija debeline najmanj 0,007 mm in manj kot 0,008 mm, ne glede na širino zvitkov, žarjena ali ne,
- gospodinjska aluminijasta folija debeline najmanj 0,008 mm in največ 0,018 mm, v zvitkih širine več kot 650 mm, žarjena ali ne,
- gospodinjska aluminijasta folija debeline več kot 0,018 mm in manj kot 0,021 mm, ne glede na širino zvitkov, žarjena ali ne.
Izdelki se trenutno uvrščajo pod oznake KN ex 7308 20 00 (oznaka TARIC 7308 20 00 11), ex 7308 90 98 (oznaka TARIC 7308 90 98 11) in ex 8502 31 00 (oznaki TARIC 8502 31 00 11 in 8502 31 00 85). Te oznake KN so zgolj informativne.
 
Zainteresirane strani, tako proizvajalci, uvozniki, uporabniki in njihova reprezentativna združenja in druge zainteresirane strani, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave.
 
Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku sprejemanja odločitve glede uvedbe proti-dampinških dajatev.