Likalne deske- Zečetek delnega vmesnega pregleda s poreklom iz Ukrajine

torek, 12. junij 2012
V Uradnem listu EU, seriji C, št. 166 z dne 12.06.2012, je bilo objavljeno Obvestilo o zaÄŤetku delnega vmesnega pregleda protidampinških ukrepov, ki se uporabaljajo za uvoz likalnih desk iz Ukrajine.

Izdelek, ki se domnevno uvaĹľa po dampinških cenah, je trenutno uvršÄŤen pod oznako KN ex3924 90 00, ex4421 90 98, ex7323 93 00, ex7323 99 00, ex8516 79 70 in ex8516 90 00, s poreklom iz Kitajske in Ukrajine.

Zahtevek v skladu s ÄŤlenom 11(3) temelji na dokazih prima facie, ki jih je predloĹľil vloĹľnik in sicer, da so se za vloĹľnika v zvezi z dampingom okolišÄŤine na podlagi katerih je bil uveden obstojeÄŤ ukrep spremenile in da so le te spremembe trajne.

VloĹľnik trdi, da so se okolišÄŤine od zadnjega obdobja preiskave spremenile in da so te spremembe trajne, saj se nanašajo na spremembe v prodajnih potek izdelka, ki se pregleduje v Uniji. 

 


Roki za sodelovanje:
ÄŚe zainteresirane stranke Ĺľelijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališÄŤa, se morajo javiti Komisiji, izraziti svoja stališÄŤa in predloĹľiti izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije v 15 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, ÄŤe ni doloÄŤeno drugaÄŤe. Vsa stališÄŤa in zahtevki morajo biti predloĹľeni v pisni obliki in na naÄŤin kot doloÄŤa 5.1.2 toÄŤka zgoraj omenjenega obvestila.

Zainteresirane stranke so vabljene, da svoja mnenja in stališÄŤa posredujejo tudi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na e-mail naslov mojca.plaznik@gov.si, in sicer kadarkoli do zakljuÄŤka postopka.