Low Carbon Business Action – Kanadske priložnosti za slovenska tehnološka podjetja

torek, 16. november 2021
 
Kanada ponuja pobude za pomoč tehnološkim podjetjem iz EU pri dostopu do kanadskega ekosistema zelenih tehnologij. Slovenski inovatorji so tako vabljeni, da se lotijo tehnoloških izzivov, da bi dosegli potencialne kanadske kupce prek projekta Low Carbon Business Action Canada (LCBA).
 
Low Carbon Business Action and Circular Economy je poslovna platforma namenjena pospeševanju prisotnosti evropskih ponudnikov rešitev na področju nizkoogljičnih tehnologij in tehnologij, povezanih s krožnim gospodarstvom v Kanadi. Program financira Evropska unija in je namenjen spodbujanju ciljev Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah z uporabo pristopa, ki temelji na poslovnih priložnostih.

Ta projekt nizkoogljičnega in krožnega gospodarstva v Kanadi ima tritirni pristop za pospešitev povezovanja in sklepanja poslov med kanadskimi kupci in inovatorji iz EU:
 
  • Sektorsko mapiranje in predhodni pregled – pregled okolja, ki se osredotoča na sektorje emisij toplogrednih plinov v Kanadi, in mapiranje poslovnih priložnosti med potencialnimi kanadskimi kupci zelenih tehnologij iz EU.
  • Matchmaking – preko dogodka Challenge Pitch, zasnovanega za predstavitev več tehnologij in poslovnih priložnosti - od dobaviteljev iz EU do kanadskih podjetij, ki povprašujejo. Ožji izbor najprimernejših dobaviteljev iz EU je izveden v skladu s povpraševanji pri lokalnih kanadskih kupcih.
  • Zagotavljanje tehnične pomoči – predlogom, ki so komercialno izvedljivi in zanimivi za financiranje, ter so urejeni v skaldu s skupnim poslovnim konceptom (Joint Business Concept - JBC)
 
Predstavite svojo rešitev kanadskim kupcem:
Ali imate inovativno rešitev na področju čiste tehnologije? Lahko bi bili upravičeni do podpore za dostop do kanadskega trga iz naslova projekta LCBA Canada, če izpolnjujete naslednja merila.
 
Minimalna merila primernosti za prijavo na izzive so naslednja:
  • Velikost podjetja v EU: Prijavitelj je podjetje z manj kot 500 zaposlenimi in letnim prometom, ki ne presega 300 milijonov EUR.
  • Geografska lokacija: sedež podjetja v eni od 27 držav članic EU.
  • Lastništvo: ima večinsko družbeno lastništvo državljanov EU.
  • Okoljske rešitve: podjetje ponuja rešitve z nizko vsebnostjo ogljika ali rešitve na področju krožnega gospodarstva.

Ne glede na to, ali imate izkušnje izven EU: podjetja, ki predstavijo ustrezno, inovativno tehnologijo z visokim okoljskim in tržnim potencialom, so prav tako upravičena do sodelovanja. Izkušnje z delom zunaj EU so dodana vrednost pri vlogi.

Zahteve kanadskih ciljnih sektorjev:
Ta projekt je zastavljen v skladu s povečanim povpraševanjem po nizkoogljičnih tehnologijah v Kanadi; in se osredotoča na tržne segmente, ki imajo večji ogljični odtis ter cilje zmanjšanja emisij, skupaj z dokazano tržno priložnostjo za nizkoogljične tehnologije in rešitve krožnega gospodarstva.
 
Kanadski ciljni sektorji: % kanadskih emisij:
kmetijstvo, kmetijstvo, živilstvo in ribogojstvo 10 %
gradbeništvo, nepremičnine in infrastruktura 13 %
elektrika 9 %
težka industrija 11 %
nafta in plin 26 %
prevoz  25 %
odpadki, plastika in drugo 
6 %

Ključni sektorji čiste tehnologije in energije v Kanadi ponujajo majhnim in srednjim podjetjem iz EU vsebinska poslovna partnerstva ter izredno zanimive priložnosti vstopa na trg.
 
Za več informacij in prijavo obiščite spletno stran LCBA: lcbacanada.com 
 
Uredila: Sonya Rosenwirth
 
Za svetovanje in pomoč pri poslovanju s Kanado se lahko obrnete na predstavnike Kanadsko slovenske gospodarske zbornice:

Sonya Rosenwirth, izvršna direktorica, e-mail: sonya@canslo.com telefon: 001 905 847 8566
Simon Pribac, predstavnik CSCC v Sloveniji, e-mail: simon.pribac@gmail.com telefon: 064 187 110