Manganov dioksid-Začetek pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov s poreklom iz Južne Afrike

sreda, 13. marec 2013

V Uradnem listu EU, seriji C, št. 72 z dne 12.03.2013, je bilo objavljeno Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih manganovih dioksidov s poreklom iz Južne Afrike.

Izdelek, ki se pregleduje zajema elektrolistske manganove diokside (tj. manganovi dioksidi, proizvedeni s postopkom elektrolize), ki po elektrolizi niso toplotno obdelani, ki se trenutno uvrščajo pod oznako KN ex 2820 10 00.


Roki za sodelovanje:
Če zainteresirane stranke želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, izraziti svoja stališča in predložiti izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije v 15 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Vsa stališča in zahtevki morajo biti predloženi v pisni obliki in na način kot določa 5 točka zgoraj omenjenega obvestila.

Zainteresirane stranke so vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo tudi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na e-mail naslov mojca.plaznik@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka.