Nadzor uvoza nekaterih izdelkov iz aluminija s poreklom iz nekaterih tretjih držav

četrtek, 26. april 2018

Vse uvoznike izdelkov iz aluminija obveščamo, da je v Uradnem listu Evropske unije L106 z dne 26. aprila 2018 objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) z dne 25. aprila 2018 o uvedbi predhodnega nadzora uvoza nekaterih izdelkov iz aluminija s poreklom iz nekaterih tretjih držav s strani Unije.

Namen uredbe je predhodni nadzor uvoza aluminija, katerega neto masa presega 2500 kg za vsako posamezno tarifo in statistično nomenklaturo oznake Unije ("Taric"), ki je predmet nadzora. Uredba se začne uporabljati dan po objavi, to je od 26. aprila 2018, in velja do 15. maja 2020.

Več informacij.

Pripravil:
Andrej Piano
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
E: andrej.piano@gov.si