Najava javnega razpisa Sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2012

ponedeljek, 18. junij 2012

JAPTI bo predvidoma 22. junija 2012 objavil javni razpis Sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini.
 

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Mednarodni sejem je sejem, ki ima vsaj 10% delež tujih razstavljalcev med vsemi razstavljalci in ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase ali v mednarodnem registru sejmov AUMA.

2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini slovenskim podjetjem, ki  prvič vstopajo na tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, poveča možnosti predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti in s tem poveča možnost poslovnega sodelovanja slovenskih podjetij s tujimi partnerji ter zvišati stopnjo internacionalizacije slovenskih podjetij.

3. Višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 350.000,00 EUR. Obseg sofinanciranja znaša 60% upravičenih stroškov oziroma največ 10.000,00 EUR na upravičenca.

4. Upravičeni prejemniki sredstev
Upravičeni prejemniki sredstev po tem razpisu - prijavitelji so gospodarske družbe in samostojni podjetniki, registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah.

5. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja so:
- stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini,
- stroški postavitve in ureditve najetega razstavnega prostora,
- stroški upravljanja razstavnega prostora.

Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmu, ki bodo izvedeni od  1.1.2012 do 31.12.2012.