Najava začetka pogajanj za sklenitev sporazuma o prosti trgovini med EU in Japonsko

petek, 07. december 2012

Svet EU za zunanje zadeve v sestavi trgovinskih ministrov je 29. novembra 2012 v Bruslju potrdil pogajalske smernice za sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med EU in Japonsko in pooblastil Evropsko komisijo, da se pogaja v imenu EU. Pogajanja naj bi se začela predvidoma spomladi leta 2013.

Sporazum o prosti trgovini z Japonsko je sporazum novega tipa. Poleg klasičnih določb o liberalizaciji trgovine z industrijskimi, kmetijskimi in predelanimi kmetijskimi proizvodi vsebuje tudi določbe o liberalizaciji storitev, ustanavljanje, zaščiti investicij, izboljšanje dostopa do trga javnih naročil, višji nivo zaščite pravic intelektualne lastnine, geografskih označb, olajšanje trgovine, referenco na spoštovanje mednarodnih standardov in kar je najpomembneje, zahtevo za odpravo necarinskih ovir s strani Japonske predvsem v sektorjih, ki so občutljivi tudi za Slovenijo (npr. avtomobilski sektor).

Slovenija podpira začetek pogajanj z Japonsko, saj meni, da bo sporazum prinesel veliko pozitivnih učinkov za obe trgovinski partnerici in bo omogočil slovenskih podjetjem boljši dostop do zahtevnega Japonskega trga.